۲۷ شعر، جمله و متن در مورد نماز خواندن و عبادت خدا

شعر، جمله و متن در مورد نماز خواندن و عبادت خدا

یکی از بزرگترین نعمتهای خدا نماز است. نماز به ما این فرصت را می دهد که هر روزی چند بار ناگزیر با خدای خودمان حرف بزنیم، با خدای متعال صحبت کنیم، از او کمک بخواهیم، به او عرض نیاز کنیم، سرسپردگی خودمان به ساحت ربوبی را با این تضرع و با این نیاز تقویت کنیم. اما متاسفانه خیلی از ما قدر نماز را آنگونه که باید نمی دانیم. بهرحال ما در این مطلب گلچینی از شعر، جمله و متن در مورد نماز خواندن و عبادت خدا را آورده ایم که خواندن آنها شاید تلنگری باشد!

 

شعر و متن در مورد نماز خواندن

انتظارم لبریز شده
بی اختیار رو به خانه ی معشوقم می ایستم
برای گفتن تکبیره الاحرام دست هایم را بالا میبرم
فکر میکنم دیگر در این دنیا نیستم و فقط وجود تو را حس میکنم…
با خواندن حمد و توحید می خواهم تو را ستایش کنم
تویی که بالاتر از ادراک منی..

﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀

ای نماز ! ای دریچه ی حُسن و نکویی! آنگونه با من باش تا ترکت برایم از مرگ هم سخت تر باشد. ای چون سرو والا و چون آسمان پاک ! مرا تا آنجایی برسان که خدا را با کل وجودم حس کنم ؛ جایی که نه در آن بدی هست و نه گناه. ای آنکه ترکت خلف شرع باشد! با من باش تا جایی که روحم با تن من است!

﹀ متن کوتاه در مورد نماز خواندن ﹀

نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀

نماز چون عضوی از بدن روح آدمی است و روح تارک الصلاه چون تنی بی سر است. همانا که باغ ایمان پر از درختان سرو گون ثواب و گل های احسان است ؛ نماز کلید در باغ ایمان است واگر نباشد نه ایمان هست و نه احسان و نه ثواب. به راستی  کدام مسلمی عظمت می چشد و خوشی می بیند که تارک الصلاه باشد؟

.. متن در مورد نماز خواندن ..

جمله و متن در مورد نماز خواندن

جمله و متن در مورد نماز خواندن کودکان

دوش گفتم  ای نماز ای نـور دین
ای ستون دین اسـلام مبین
از چه فرمودســت خـــلاق ودود
رحــمت حق از تــو می آید فرود
از تو شیطان ترسناک وهایل است
بی تو اصل هر عبادت باطل است
با تو من در  انجــمن  ما می شود
پشـت شیطان زین نمط تا می شود
از چه در هــنگامه یـوم الحساب
از تو می گردد  سر آغاز حــساب
گفت : نور چشم احمد (ص) بـــوده ام
انبیا را آخــرین  فـرمــوده ام
مرز بیـن کفــر و دین را حایلم
معــنی خـیر العمل را  شاملم

﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀

به راستی که قنوت آدمی را به دنیایی دگر می برد! چه لحظه ی زیبایی است. ربنا را که می گویم دیگر نمی دانم کجایم در آسمان یا زمین ؛ نزد خود یا خدا!

رکوع! … چه لحظه ی شیرینی است . تو را غرق در دریای معرفت می گرداند و تو می دانی که دگر بار مست معرفت الهی خواهی گشت.

شیرینی رکوع تلخی گناهان را به باد فراموشی می سپارد.

به سجده که می روی ، نزد خدا چون شید نورانی و چون ماه زیبا می شوی و گویی ستارگان را در جهنم حسد قرار می دهی.

﹀ متن کوتاه درباره نماز خواندن ﹀

در سلام نمازم رو به رویت می نشینم ولی خدای من به جای خداحافظی در اتمام نمازم باز هم به تو سلام

می کنم زیرا این پایان این حس زیبا نیست…

﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀

 نماز غذای روح است و همانطور که بهترین غذا آن است که جذب بدن شود. بهترین عبادت هم نمازی است که جذب روح شود یعنی با نشاط و حضور قلب انجام گیرد و آثار آن در رفتار نمازگزار ظاهر شود.

.. متن در مورد نماز خواندن ..

متن در مورد نماز خواندن

شعر و متن در مورد نماز خواندن

 

بیشتر بدانید: ۱۸ متن در مورد توکل به خدا برای آرامش قلب و ذهن

 

صلا زدند که برگ صبوح ساز کنید
به ساز مرغ سحر ترک خواب ناز کنید
می‌خمار شکن می‌دهند کز سرها
خمار چون شکن زلف یار باز کنید
سرود بدرقه‌ی کاروان شب خوانید
در ای قافله‌ی صبح پیشواز کنید
به ساز زهره، سماوات می‌دهد پیغام
که گوش دل به مناجات اهل راز کنید

﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀

 نماز معنا دهنده و جهت دهنده به زندگی آدمی است.

﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀

 نماز راز و نیاز و صحبت کردن با معبود یگانه است.

﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀

قابل درگاه حی بی نیاز
هیچ طاعت نیست بهتر از نماز

این عبادت مایه قرب خداست
مونس شب های تار انبیاست

این عبادت مایه غفران ماست
ناجی و کفاره عصیان ماست

﹀ متن زیبا در مورد نماز خواندن ﹀

 نماز پاسخ به حس پرستش آدمی و تشکر از خداوند است (پرستش کنید پروردگارتان که شما را آفرید).

﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀

 نماز آرامش دهنده به روح و روان آدمی است (الا بذکرالله تطمئن القلوب).

﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀

اگه آشوب شددلت

غرق بارون شد چشات

راه آروم کردنش

ذکر و نماز و دعاس…

﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀

 نماز درمان کننده افسردگی ها، اضطرابها، نگرانی ها، نابهنجاریهای رفتاری و اخلاقی است.

.. متن در مورد نماز خواندن ..

متن در مورد نماز خواندن و عبادت

اشعار و متن در مورد نماز خواندن و زیبایی نماز

آنگاه که غرق در خواب غفلت هستم و در دریای کسالت فرو رفته ام بانگ زیبایی از گلدسته های ارغوانی و زیبای مسجد می آید و مرا با خود به سفری دور و دراز می برد ؛ سفری که چون غریق نجاتی مرا از اقیانوس بی کران وسوسه های شیطان نجات می دهد. رایحه ی عطر گل های بهشتی جهان را معطر می سازد و حی علی الصلاه مرا می برد تا باغ پرستو های رنگارنگ.

﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀

 نماز جبران کننده ضعفها، ناتوانیها، نقصها و بی ارادگی های آدمی است.

﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀

الهی! حمد و ثنا تو را سزاست که مرا آدمی آفریدی و بر من نماز را هدیه دادی و با اسلام بر من زندگی بخشیدی. مرا ققنوس وار با نماز همنشین گردان و نگیر ز من این شیرین عبادتت را و مرا مثال همان امیری گردان که نماز برایش زندگی بود و سجود برایش مستی.

﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀

 نماز درمان خودپرستی،خودستایی، خودبزرگ بینی، حسادت، تملق و دیگر امراض روحی و روانی است.

﹀ متن در مورد نماز خواندن ﹀

به پا می خیزم؛ گویی جهان دارد یک صدا حی علی الصلاه می گوید دگر بار کلام و کلمه، ثنای نماز را نمی تواند ؛ باز هم غرق سکوت می شوم. قطرات آب ، حمد خدای گفته و شکر می کنند که صرف وضوی مومنی شده اند. مسح را که می کشم ، گویی بهشت مقابلم مجسم می شود. به راستی که عجیب است آدمی و بزرگ است خدایی که همه چیز را بر آدمی هدیه کرد.

﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀

 نماز عامل رهایی انسان از بندهای شهوانی و دنیوی است (ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر).

﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀

نماز چون دفتری است که یک خط در میان رکوع و سجده دارد. روز و شب هفده بار به سوی خدا می رویم و هربار به خودمان بر می گردیم. آنقدر از خدا دور شده ایم که باید از خودمان تا خدا سفر کنیم!

﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀︿﹀

 نماز عامل غفلت زدایی انسان است.

﹀ متن در مورد نماز خواندن ﹀

نماز مثال آسمانی با ستون نهان است و دریایی بی کران. هر آنقدر که عظمت اقیانوس نماز را بنگری کرانی بر آن نخواهی دید. سپاس خدایی را سزاست که آدمی را برای عبودیت آفرید و قرآن را برای هدایت  و نماز را کلید در بهشت.

.. متن در مورد نماز خواندن ..

پیام و متن در مورد نماز خواندن

پیام، شعر و متن در مورد نماز خواندن

 

بیشتر بخوانید: جملات زیبا درباره خدا ؛ ۲۰ جمله ناب عارفانه و بسیار زیبا

 

 امام صادق علیه السلام می فرمایند:

شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد نمی رسد.

می دونید سبک شمردن نماز چطوریه؟

با هر لباسی نماز خوندن.

با عجله نماز خوندن

دیر نماز خوندن.

غلط نماز خوندن

در مکان آلوده نماز خوندن

 

سخن آخر

ماها، عموم مردم، آنچنان‌که باید و شاید، همچنان قدر نماز را نمی دانیم. نماز به معنای واقعی کلمه عمود دین است؛ معنای عمود این است که اگر نبود، سقف فرو می ریزد؛ بنا شکل بناییِ خود را از دست می دهد؛ نماز این است. بنابراین پیکره‌ی عظیم دین متوقّف است به نماز. کدام نماز می تواند این پیکره را حفظ کند؟ آن نمازی که دارای خصوصیّات مطلوب خود باشد: قُربانُ کُلِّ تَقیّ،(۱) ناهی از فحشا و منکر، نمازی که با ذکر همراه باشد؛ وَ لَذِکرُاللهِ اَکبَر؛(۲) این ذکری را که در درون نماز است، هم باید عمل کنیم، هم باید ترویج کنیم.

پیشنهاد می کنیم در این راستا، مطلب «۳۳ شعر حجاب ، چادر و عفاف کوتاه، بلند و کودکانه» را نیز از نظر بگذرانید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare