۲۵ متن تبریک ولادت امام جعفر صادق علیه السلام جدید

۲۵ متن تبریک ولادت امام جعفر صادق علیه السلام جدید

ششمین پیشوای شیعیان در هفدهم ربیع‌الاول متولد شدند که این حضرت در طول زندگی مبارک خود توانست نهضت علمی و فرهنگی بزرگی را شروع نماید و پایه‌های علمی مکتب شیعه را محکم کند تا جایی که از مذهب شیعه اثنی عشری با عنوان «مذهب جعفری» و از آن حضرت با عنوان رئیس این مذهب یاد می‌شود. به همین مناسبت در این مطلب انواع متن تبریک ولادت امام جعفر صادق (ع) را آماده کرده ایم تا در این روز عید، به دوستان و آشنایان خود عرض تبریکی داشته باشید.

 

پیام تبریک ولادت امام جعفر صادق (ع)

بـر مـا ز حق، همیشه عنایتی بی حد است

لطف عظیم  و موهبت وجود سر مد است

تا فقه جـــعفری بشــود ره گشـــای خــلق

چشم جهان به صـــادق آل محـــمد است

میلاد رئیس مذهب، صادق آل عبا مبارک باد

💫❀💫❀💫❀💫

صــادق که امــام و رهــبر و هــادی مــاست

و اندر کـف او سـر خـط آزادی مــاست

فرمود  شـود  بـه  حشـر  بـا  مـا  محشـور

هر کس که شریک در غم و شادی ماست

میلاد صادق آل عبا مبارک باد

💫❀💫❀💫❀💫

تــا پــر تو نــور صــادق آمـــد
جــانی بــه تــن خلائق آمـــد
بــه بـه کــه ز مشــرق حـقیقت
خورشید هــمه مشــارق آمـد

ولادت امام صادق (ع) مبارک باد

💫❀💫❀💫❀💫

ندایی آمد از لاهوتِ ربّ العزه در ناسوت
به هم پیچیده شد طومارِ کفر جبت و الطاغوت
فلک خرم ملک در شادی و جن و بشر مبهوت
فروغی در شب آمد ایّها العالَم
رئیس مکتب آمد ایّها العالَم
الا ای شیعیان کف دارد این مژده
رئیسِ مذهب آمد ایّها العالَم
ولادت امام جعفر صادق علیه السلام مبارک
تبریک ولادت امام جعفر صادق جدید

تبریک ولادت امام جعفر صادق جدید

مـا طرفـــدار عتــرت و قـرآنیم
آل عصمت را در تحت فرمانیم
حضرت صادق،رهنمای ماست
رهنمای ما،مقتدای ماست
جعفر بن محمّد خوش آمد
ولادت امام جعفر صادق علیه السلام مبارک

💫❀💫❀💫❀💫

عیــدِ ولادتِ ششمیـن حجّـت خــدا،
براحمد و به حیدر و زهرا مبارک است
آیین مـاست جعفــری از لطـف کبـریا
این عیدعید ماست که برما مبارک است
ما در پناه عترت و قرآن و احمدیم
زیـر لـــوای صــادق آل محمّـدیم
ولادت امام جعفر صادق علیه السلام مبارک

💫❀💫❀💫❀💫

رسانده ام به حضور تو قلب عاشق را

دل رها شده از محنت خلایق را

دلی که پر زده تا آستان احسانت

که غرق نور اجابت کنی دقایق را

مرید صبح نگاه تو می برد از یاد

مگر ترنم «قال الامامُ صادق» را؟

پیام تبریک ولادت امام جعفر صادق

پیامک تبریک ولادت امام جعفر صادق علیه السلام

 

همچنین بخوانید: ۲۵ متن تبریک ولادت حضرت محمد (ص) بسیار زیبا و جدید

 

ســوگند بـه قـبر بـی چـراغت
پیوسته به قلب مــاست نـامت
بـزم شادی تـو مـدینه مــاست
قبر تو همــیشه سـینه مــاست

میلاد صادق آل عبا مبارک باد

💫❀💫❀💫❀💫

این عید جهان گستر شیعه است ببینید
میـلاد ششــم رهـبر شیعه است ببینید

انــــوار خـــدا تافتــه بــر بـــام مدینـه

پیـــراهن نـــور است بـر انـــدام مدینه
دل می‌بـــرد از اهـــل ولا نـام مدینه

پیچیــده بــه گـوش همه پیغـام مدینه

ولادت امام جعفر صادق علیه السلام مبارک

💫❀💫❀💫❀💫

ای چراغ دانشت گیتی فروز

تا قیامت پیشتاز علم روز

آفرینش را کتاب ناطقی

اهل بینش را امامِ صادقی

ولادت امام جعفر صادق علیه السلام مبارک

💫❀💫❀💫❀💫

هفده ربیع الاول، سالروز طلوع خورشید پرفروغ آسمان علم الهی و برگیرنده نقاب از چهره حقایق، امام جعفر صادق علیه السلام بر همه مسلمانان عالم مبارک باد!

💫❀💫❀💫❀💫

فضـل و کمــال را سنــدِ معتبـــر تویی
نخـل قیــام کــرب و بــلا را ثمــر تویی
دریای شش دُری و سپهرِ شش آفتاب
یا پنج بحـرِ فضل و شرف را گهـر تویی
صدیــقِ اکبـرنــد امـامــان مـــا همـه؛
اما بـه صـدق، از همه مشهورتـر تویی

ولادت امام صادق (ع) مبارک باد

💫❀💫❀💫❀💫

هر کجا می رود، چــون گلستان شـود
هر مریض از وجودش چو درمان شود
او شـــده بانـــی، مـــذهب جعـــفری
تـــهنیت   شـــــیعیان،  آمــــده  داوری

ولادت امام صادق (ع) مبارک باد

💫❀💫❀💫❀💫

چون از افق برآمد، نور امام صادق

شد صبح عالم آراش بر شام تیره فائق

ولادت با سعادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت

امام صادق (ع) را به شما تبریک و شاد باش عرض می‌کنم

💫❀💫❀💫❀💫

از مکه فروغ ایزدی پیدا شد

سر چشمه فیض سرمدی پیدا شد

در هفدهم ربیع از دخت وهب

نو دسته گل محمدی پیدا شد

ولادت امام صادق (ع) مبارک باد

💫❀💫❀💫❀💫

شــد چراغـــان زمین، گشت منور ســما
بــــهر   دیـــن   مبـــین،   آمــــده   رهـــنما
از وجـــود گــلی، گشــته روشن جـــهان
در ربــــیع کــرده او، نــور حـق را عــیان

میلاد رئیس مکتب، محمد مصطفی (ص)
و رئیس مذهب، صادق آل عبا مبارک باد

پیامک تبریک ولادت امام جعفر صادق

پیام تبریک ولادت امام جعفر صادق علیه السلام

ای ششم پیشوای اهل ولا
خلق را رهبری به دین هدی
پای تا سر خدانمایی تو
هم ز سر تا بپای صدق و صفا
ولادت امام جعفر صادق (ع) مبارک

💫❀💫❀💫❀💫

جشن خدابه وسعت دنیامبارک است
تکرار عید دیگـر «طاهـا» مبـارک است
در لیلــــۀ ولادت پیغمبــــر عظیــــم،
میلاد علم و دانش و تقوا مبارک است

ولادت امام جعفر صادق (ع) مبارک

💫❀💫❀💫❀💫

صادق که اساس دین ازاو شد معمور / بودند ملایک پی امرش مامور
میلاد ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و نبی اکرم نور هدایت مبارک باد

💫❀💫❀💫❀💫

ای ششم پیشوای اهل ولا
خلق را رهبری به دین هدی
پای تا سر خدانمایی تو
هم ز سر تا بپای صدق و صفا
ولادت امام جعفر صادق (ع) مبارک

💫❀💫❀💫❀💫

مهر آل فاطمه در خون ماست
از نخست خلقت این قانون ماست
شیعه از آغاز خلقت حیدری‌ست
شیعه تا صبح قیامت جعفری‌ست
ولادت امام صادق (ع) مبارک باد

💫❀💫❀💫❀💫

بوی خصال محمد آمد
صادق آل محمد آمد
صلـوات خـدا بـه مـه جمالش
به مه جمالش به رسول و آلش
ولادت امام صادق (ع) مبارک باد

💫❀💫❀💫❀💫

در همان روزی که احمد آمد
صـــــادق آل محمّــــد آمــد
دو  فروزان مهر، دو فروزان ماه

آن رسـول‌الله، این ولـی‌الله
جعفر بن محمّد خوش آمد

ولادت امام صادق (ع) مبارک باد

💫❀💫❀💫❀💫

ذکر خدا می‌شنوم از لب شیعه
آمده مثل روز روشن شب شیعه
سلام ما به مکتب و مذهب شیعه
دستـه‌گل محمّدی امام صادق
خوش‌آمدی خوش‌آمدی امام صادق

تو دُرِّ شش بحر و ششم نور خدایی
تـو نـور و فرقـانی و الشمس‌ضحایی
تــو افتخـار شیعــه تـــــا روز جــزایی
دستـه‌گل محمّدی امام صادق
خوش‌آمدی خوش‌آمدی امام صادق

ولادت امام صادق (ع) مبارک باد

متن و پیام تبریک ولادت امام جعفر صادق

متن و پیامک تبریک ولادت امام جعفر صادق علیه السلام

آن که در هر نفسى معجز عیسى‏ مى ‏کرد
مرده را با دم جان‏بخش خود احیا مى ‏کرد
 صادق آل محمد که به دانشگه او
 صد فلاطون زمان، درس خود انشا مى‏ کرد
اى بسا عالمِ عامل، به مدینه شب و روز
درک فیض از دو لبِ حجّت یکتا مى ‏کرد
مرکز دایره و دانش و تقوى مى‏ شد
ولادت امام صادق (ع) مبارک باد

سخن آخر

امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید. ضمن عرض تبریک این عید بزرگ، پیشنهاد می کنیم مطالب ۲۱ پیام تبریک میلاد پیامبر و امام جعفر صادق (ع) و ۵ مولودی میلاد پیامبر و امام صادق (ع)  را نیز در انگیزه ببینید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Register New Account
عضویت در سایت
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare