۷ متن نامه گواهی اشتغال به کار به فارسی و انگلیسی

نمونه متن نامه گواهی اشتغال به کار

هر نامه اداری دارای اصول و قواعد نگارشی خاصی است که باید رعایت شود. یکی از این نامه‌های اداری، گواهی اشتغال به کار است که ممکن است برای سفارت، گرفتن وام از بانک و یا دیگر فعالیت‌های مرتبط به آن نیاز داشته باشید. در ادامه نمونه‌هایی از متن نامه گواهی اشتغال به کار برای اهداف مختلف آورده شده است.

متن نامه گواهی اشتغال به کار برای بانک

۱. متن اول

با سلام و احترام

بدینوسیله بنا به تقاضای جناب آقای / سرکار خانم فلانی به شماره ملی …… گواهی می‌شود نامبرده فوق، کارمند قراردادی / پیمانی / رسمی و شاغل در این شرکت است و حقوق و مزایای ناخالص ایشان به مبلغ  … ریال می‌باشد.

این گواهی بنا به درخواست نامبرده صرفا جهت اطلاع بانک / موسسه فوق الذکر صادر شده و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار دیگری می‌باشد. ضمنا، این شرکت تعهد می‌نماید چنانچه وام گیرنده به عللی از پرداخت اقساط در سر رسید معین خودداری نماید، با گزارش کتبی بانک تا زمانی که از این مدیریت حقوق می‌گیرد از حقوق وی و طبق قانون (یک سوم مجردین و یک چهارم متاهلین) کسر و به بانک پرداخت نماید.

ضمنا این تعهد فقط در حق وام گیرنده فوق معتبر بوده و درصورت هرگونه انتقال وام به هر شکل به شخص ثالث کان لم یکن محسوب می‌گردد.

نمونه عکس نامه گواهی اشتغال به کار

۲. متن دوم

بنـام خـدا

ریاست محترم بانک ….
موضـوع: گواهی اشتغال به کـار

با سلام

احتراماً بدینوسیله گواهی می‌شود که آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… از کارکنان قراردادی این شرکت با حقوق ومزایای ماهانه …….. ریال معادل ……. تومان در این شرکت می‌باشد.

این گواهی طبق موضوع فوق صادر و فاقد هرگونه ارزش و تعهد قانونی دیگری می‌باشد.

نمونه فرم نامه گواهی اشتغال به کار ۳. متن سوم

بسمه تعالی

از: ………..
به: ………..

احتراما بدین وسیله گواهی می‌شود خانم/آقا …… فرزند … متولد…… به کد ملی … و شماره شناسنامه ….. صادره از …. از تاریخ … تا کنون در این شرکت مشغول به کار بوده است. این گواهی بنا به درخواست نامبرده جهت ارائه به آن مؤسسه صادر شده و ارزش قانونی دیگری ندارد.

مهر و امضا

متن نامه گواهی اشتغال به کار برای دانشگاه

نمونه متن نامه گواهی اشتغال به کار فارسی برای سفارت

۴. متن چهارم

به کنسولگری سفارت ………. در ایران
با احترام

بدین وسیله گواهی می‌شود آقای/خانم ………………. نام و نام خانوادگی ……………. دارنده گذرنامه به شماره …………… شماره پاسپورت ………، از تاریخ ……….. تاریخ شروع بکار ……………. تاکنون بعنوان ……………….. سمت ………………. با حقوق ماهیانه …………….. میزان حقوق ………… ریال، در این شرکت مشغول بکار هستند. به ایشان اجازه داده می‌شود جهت استفاده از مرخصی‌های خود بمدت ………… تعداد روز ………….. از تاریخ ……… تاریخ شروع مسافرت ……… لغایت ……………. تاریخ اتمام مسافرت …………. به مسافرت رفته و بعد از تاریخ مذکور به سرکار خویش باز گردند.

با تشکر
نام مدیر و تاریخ
مهر و امضاء

نمونه متن نامه گواهی اشتغال به کار فارسی برای سفارت ۵. متن پنجم

تاریخ
نام مخاطب مثلا سفارتخانه و یا سرکنسولگری
آدرس سفارت در کشور شما
به شخص مسول مربوطه:

این نامه گواهی می‌دهد که ….. (نام و نام خانوادگی داوطلب) با کد ملی …. در شرکت ….. در پست…. مشغول به کار است. این پست تمام وقت/نیمه وقت/قراردادی است. (نوع قرارداد را انتخاب کنید)
(نام شخص) از تاریخ …. شروع به کار در این موقعیت کرده و در تاریخ نامه نیز هم چنان مشغول به کار است.
در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات بیشتر لطفا با من با شماره ….… یا ایمیل تماس بگیرید.

ارادتمند
امضا
نام شخصی که نامه را نوشته
پست شخص

گواهی اشتغال به کار فارسی برای سفارت

نمونه متن نامه گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی

(From)
Name of the Employer
Full Address of your company
(Today’s date)
(To)
Full Address of the Embassy/Consulate
Subject: No Objection Certificate for (Employee’s Name)

Dear Sir/Madam
This letter is to confirm that Mr. /Mrs. _________ is an employee with our company since _____ on a full-time basis. He is currently working as a ________ (designation) at ________ (company name) and his annual salary is USD _____ P.A
Mr. /Mrs. ______ has expressed his/her interest in visiting _______ (name of the country you’re visiting) for leisure and tourism purpose. Our company has no objection regarding his visit to ______ (name of the country) for _____ days
I’d also like to let you know that his/her leaves have been approved from ______ (leave starting date) to _______ (leave ending date) for this overseas trip. We’re expecting Mr. /Mrs. _______ to report for work on _____ (date) on the expiry of his approved leave
If your office requires any further details for enquiry, please feel free to contact us

Yours sincerely
(Undersigned, with round seal of the office/department along with stamp)
Name of the employer, Designation, Company Name

نمونه عکس نامه گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی

DATE
Consulate General of the Federal Republic of Germany
۸۷۱ United Nations Plaza, New York, NY ۱۰۰۱۷, USA
To Whom It May Concern

This letter is to verify that NAME OF APPLICANT with ID number… is employed at NAME OF COMPANY in the position of NAME OF POSITION. This position is FULL-TIME/PART-TIME/CONTRACT
NAME OF APPLICANT started working in this capacity on EMPLOYMENT COMMENCEMENT DATE and is still working in this position as of DATE OF LETTER
If you require any additional information, please contact me at PHONE # or via EMAIL

Yours faithfully
SIGNATURE REQUIRED
NAME OF INDIVIDUAL WHO SUPPLIED LETTER
TITLE OF INDIVIDUAL WHO SUPPLIED LETTER

سخن پایانی

امیدواریم از خواندن و دیدن این نمونه‌های عکس و متن نامه گواهی اشتغال به کار لذت برده باشید و بتوانید از آن‌ها استفاده کنید. توجه داشته باشید این نامه‌ها باید روی سر برگ رسمی شرکت نوشته شوند. منظور از سربرگ رسمی، برگه چاپ شده‌ای است که نام شرکت و آدرس و شماره تلفن تماس در آن مشخص شده باشد.

در آخر می‌توانید نمونه قرارداد شراکت کاری برای مشاغل مختلف را نیز در انگیزه ببینید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Register New Account
عضویت در سایت
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare