۳۴ مورد از بهترین جملات انگلیسی درباره لبخند

جملات انگلیسی درباره لبخند

آسان‌ترین راه برای انتقال حس دوستی و خوب کردن حال یک نفر، لبخند زدن به اوست. شاید به همین خاطر است که بیشتر ما در عکس‌هایمان لبخند می‌زنیم. لبخند ما تنها چیزی است که به یک عکس جان می‌بخشد. در این مطلب بهترین و زیباترین جملات انگلیسی درباره لبخند جمع آوری شده‌اند.

اگر به دنبال جملات کوتاه و مختصر برای کپشن عکس‌های پر لبخندتان در اینستاگرام هستید و یا به دنبال انتخاب یک بیو اینستاگرام جالب می‌گردید، می‌توانید از این جملات استفاده کنید.

 

مجموعه جملات جذاب انگلیسی درباره لبخند

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به شما می دهد، به زندگی نشان دهید که هزار دلیل برای لبخند زدن دارید.

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

You shouldn’t never regret something that made you smile

هرگز از چیزی که باعث لبخند زدنت شده پشیمان نشو!

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

The real man smiles in trouble, gathers strength from distress, and grows brave by reflection

یک مرد واقعی در سختی‌ها لبخند بر لب دارد، ازمشکلاتش قدرت می‌گیرد و با تفکر، شجاع‌ترمی شود.

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

A smile is a curve that sets everything straight

لبخند منحنی است که همه چیز را راست و ریس می‌کند.

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

A warm smile is the universal language of kindness

یک لبخند گرم زبان جهانی مهربانی است.

متن انگلیسی درباره لبخند

Wear a smile and have friends; wear a scowl and have wrinkles

لبخند بزنید و دوستان زیادی داشته باشید؛ اخم کنید و صورتتان را پر از چین و چروک کنید.

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

Let my soul smile through my heart and my heart smile through my eyes, that I may scatter rich smiles in sad hearts

بگذار روح من از طریق قلبم لبخند بزند و قلبم با چشمانم لبخند بزند، تا لبخندهایی واقعی را در قلب‌های غمگین پراکنده کنم.

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

A kind heart is a fountain of gladness, making everything in its vicinity freshen into smiles

قلب مهربان سرچشمه شادی‌هاست و همه‌ چیزهای اطرافش را به لبخند وا می‌دارد.

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

Smile, it’s free therapy

لبخند بزنید، این یک روش درمانی رایگان است.

جملات انگلیسی درباره لبخند زدن

Smile, it is the key that fits the lock of everybody’s heart

لبخند بزنید؛ لبخند شاه کلیدی است که قفل همه قلب‌ها را باز می‌کند.

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

Life is like a mirror. Smile at it and it smiles back at you

زندگی مثل یک آینه است. به آن لبخند بزنید تا آن هم به شما لبخند بزند.

جملات انگلیسی درباره لبخند

Your smile will give you a positive countenance that will make people feel comfortable around you

لبخند شما چهره بهتری به شما می‌دهد که باعث می‌شود اطرافیان شما احساس راحت‌تری داشته باشند.

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

Nothing you wear is more important than your smile

تمام پوشش شما به اندازه لبخند شما اهمیت ندارد.

عکس نوشته انگلیسی درباره لبخند زدن

Be the living expression of God’s kindness; kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile

سعی کنید تجلی مهربانی خداوند باشید؛ مهربانی در چهره، مهربانی در چشمانتان و مهربانی در لبخند.

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

Smile! It increases your face value

لبخند بزن!  لبخند ارزش و زیبایی چهره شما را بیشتر می‌کند.

جملات انگلیسی درباره لبخند

Wrinkles should merely indicate where smiles have been

چین و چروک صورت فقط باید مربوط به خط های لبخند باشد.

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

You’ll find that life is still worthwhile, if you just smile

اگر لبخند بزنید، خواهید دید که زندگی هنوز ارزش دارد.

عکس پروفایل جملات انگلیسی لبخند

Smile while you still have teeth

تا دندان دارید بخندید.

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

A smiling face is a beautiful face. A smiling heart is a happy heart

صورت خندان، زیباست. قلبی که خندان است، یک قلب شاد است.

عکس نوشته انگلیسی لبخند

Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love

اجازه دهید همیشه با لبخند همدیگر را ملاقات کنیم؛ عشق با لبخند آغاز می‌شود.

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

Smiling is the best way to face every problem, to crush every fear and to hide every pain

لبخند بهترین راه برای مقابله با هر مشکلی، شکستن هر ترس و پنهان کردن هر دردی است.

کپشن انگلیسی درمورد لبخند

A smile is the best way to get away with trouble even if it’s a fake one

لبخند بهترین راه برای رهایی از مشکلات است؛ حتی اگر یک لبخند فیک باشد.

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

Use your smile to change the world; don’t let the world change your smile

برای تغییر جهان از لبخند خود استفاده کنید. اجازه ندهید دنیا لبخند شما را تغییر دهد.

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

I was smiling yesterday, I am smiling today and I will smile tomorrow. Simply because life is too short to cry for anything

من دیروز لبخند زدم‌، امروز لبخند می‌زنم و فردا لبخند خواهم زد. فقط به این خاطر که زندگی کوتاه‌تر از آن است که بخواهم برای هر چیزی گریه کنم.

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy

گاهی اوقات حال خوب شما لبخندتان را می‌سازد، اما بعضی وقت‌ها لبخند زدن هم می‌تواند حال شما را خوب کند.

عکس پروفایل انگلیسی درباره لبخند

Learn to smile at every situation. See it as an opportunity to prove your strength and ability

یاد بگیرید که در هر موقعیتی لبخند بزنید. آن را فرصتی برای اثبات قدرت و توانایی خود بدانید.

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

It takes a lot of energy to be negative. You have to work at it. But smiling is painless. I’d rather spend my energy smiling

برای منفی شدن انرژی زیادی لازم است؛ شما باید روی آن کار کنید. اما لبخند زدن بدون درد است. من ترجیح می دهم انرژی خود را صرف لبخند زدن کنم.

عکس پروفایل انگلیسی درباره لبخند زدن

It isn’t important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles

مهم نیست چه پیش آمده، تحمل کن و اندوه خود را زیر لبخندی بپوشان.

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

That your dreams are shattered, do not be afraid
Have the courage to pick up the pieces
And smile at the world
For dreams that are Shattered can just as easily be rebuilt

اگر رویاهایت شکستند و فرو ریختند
نترس …
شجاعت برداشتن تکه‌ها را داشته باش
و به دنیا لبخند بزن.
رویاهایی که اینگونه می‌شکنند،
می‌توانند به راحتی از نو ساخته شوند.

جملات انگلیسی درباره لبخند

The source of a true smile is an awakened mind

منبع یک لبخند واقعی، یک ذهن بیدار است.

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

Your smile is your logo, your personality is your business card, how you leave others feeling after having an experience with you becomes your trademark

لبخند شما لوگوی شماست، شخصیت شما کارت ویزیت شماست، احساسی که دیگران بعد از معاشرت با شما دارند، علامت تجاری شماست.

جملات انگلیسی درباره لبخند

Smile in the mirror. Do that every morning and you’ll start to see a big difference in your life

در آینه لبخند بزنید. این کار را هر روز صبح انجام دهید؛ به مرور شاهد ایجاد تغییر بزرگی در زندگی خود خواهید بود.

☺☻❣(◍•ᴗ•◍)❣☻☺

Nothing shakes the smiling heart

هیچ چیزی نمی‌تواند یک قلب خندان را بلرزاند.

 

کلام آخر

لبخند ارزان‌ترین و در عین حال ارزشمندترین هدیه‌ای است که می‌توانیم به اطرافیانمان بدهیم. به یاد داشته باشیم که لبخند زدن نه تنها حال خوب را به دیگران هدیه می‌دهد، بلکه باعث ایجاد خوشبختی و حال خوب خودمان هم می‌شود. در مطلب فوق گلچین جملات انگلیسی درباره لبخند را ارائه کردیم. امیدواریم که این جملات باعث بهتر شدن دید شما به زندگی شود و همواره لبخند جزء جدانشدنی چهره‌تان باشد. چنانچه شما هم جملات زیبیایی در مورد لبخند زدن به یاد دارید، در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید.

در پایان پیشنهاد می‌شود ۲۷ مورد از بهترین جملات انگلیسی درباره زندگی را نیز در سایت انگیزه بخوانید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare