تعبیر خواب چرخ خیاطی – معنی خیاطی کردن در خواب چیست؟

تعبیر خواب چرخ خیاطی - دیدن چرخ خیاطی در خواب

چرخ خیاطی از آن دسته وسیله‌هایی است که در گذشته موجود نبوده و بنابراین تعبیری از زبان معبرین کهن و اسلامی وجود نخواهد داشت. با توجه به این موضوع تنها بخشی از تعبیر خواب دوختن و خیاط را می‌توان برای تفسیر رویای خیاطی بیان کرد.

 

تعبیر خواب چرخ خیاطی

معبرین غربی: دیدن چرخ خیاطی در خواب بیانگر این است که صرفه جویی می‌تواند به شما در گذر از مراحل و زمان‌های سخت زندگی کمک فراوانی کند.

 

تعبیر خواب سوزن خیاطی

معبرین غربی:

  • دیدن خواب سوزن خیاطی معمولا نشانه خوبی نیست. ممکن است مشکلات مالی زیادی را تجربه کنید.
  • به تعبیری دیگر حقایقی برایتان آشکار می شود که باعث می شود در روابط خود با دوستان نزدیکتان تجدید نظر کنید.

 

تعبیر خواب خیاطی

امام صادق (ع): تعبیر خیاط و دوزنده، کسی است که کارهای دنیوی به دست او درست و اصلاح می‌شود، مخصوصا کارهای کسی که برایش لباس میدوزد.

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی با سوزن لباس میدوزی، حال و روز تو خوب و نیک شده و به خواستۀ خودت می‌رسی.

ابن سیرین:

  • اگر ببینی سوزن داری و چیزی را با آن میدوزی، کارهای پراکنده تو متمرکز می‌شوند و حاجت و خواسته‌ات برآورده خواهد شد.‌
  • اگر ببینی سوزن در دست داری و لباس را به طور کامل ندوخته‌ای، هر کاری را نیمه کاره رها می‌کنی.

منوچهر مطیعی تهرانی:

دوختن در خواب به وسیله چرخ خیاطی و یا هر وسیله دیگری بر طرف کردن امور است و سامان دادن به کارها و بالجمله دیدن آن در خواب بد نیست مخصوصاً اگر چیزی را در خواب می‌دوزید تمام کنید و نادوخته و ناتمام باقی نگذارید.

دوختن پرده در خواب خوب نیست چون کاری است که غم و اندوه می‌آورد و در عوض دوختن لباس بچه خوب است. اگر جوانی در خواب ببیند که چیزی می‌دوزد شغلی مناسب پیدا می‌کند و اگر دختری ببیند چیزی می‌دوزد شوهر می‌کند. اگر زن جوانی در خواب ببیند که لباس بچه می‌دوزد صاحب فرزند می‌شود. روی هم رفته دوختن در خواب بد نیست به شرطی که شکافتن و پاره کردن با دنبال نداشته باشد

لوک اویتنهاو:

خیاطی کردن: کارتان به شما سود خواهد رساند.

 

تعبیر خواب قرقره چرخ خیاطی

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر زنی در خواب ببیند که قرقره چرخ خیاطی او خالی شده و نخ ندارد کاری می‌کند که در خانواده او را سرزنش می‌کنند.

 

تعبیر خواب رولت خیاطی

منوچهر مطیعی تهرانی: رولت خیاطی در خواب چندان خوب نیست و خبر از کاری دشوار می‌دهد که شما را خسته می‌کند و امکان سهو و اشتباه در آن زیاد است.

 

سخن آخر

برای تعبیر کامل چرخ خیاطی در خواب باید از شرایط زندگی بیننده خواب آگاه بود. اینکه چه وسیله‌ای در خواب دیده می‌شود و تفسیر آن برای شخص بیننده خواب چیست بسیار اهمیت دارد. چنانچه با استفاده از تعابیر گفته شده در بالا از فضای رویای خود آگاه نشده‌اید می‌توانید آن را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 تعداد نظرات
پریدن به بالا