تعبیر خواب آش – خوردن آش رشته در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آش - تعبیر خواب آش رشته

آش در فرهنگ ایرانی و اسلامی نماد بخشندگی است. کمتر کسی است که کلمه آش را شنیده و خاطرات نذری دادن در ذهن آن تداعی نشود. به طور کلی پختن و خوردن آش با نذری دادن و پخش کردن اطعام گره خورده است. البته ممکن است که این رویا به حالت‌های دیگری نیز دیده شود که در این حالت مزه آش و احساسی که در آن لحظه بیننده خواب درک خواهد کرد در تعبیر خواب بسیار اهمیت دارد.

اگر در خواب مزه و طعم شیرین احساس کردید:

  • ابن سیرین: شادی و خوشحالی و رزق حلال
  • ابراهیم کرمانی: شادی و نشاط

مزه و طعم ترش، تلخ و شور:

  • ابراهیم کرمانی: رنج و اندوه
  • ابن سیرین: غم، اندوه و نگرانی

 

تعبیر خواب آش رشته

علاوه بر طعم و مزه آش موادی هم که در آن دیده می‌شوند اگر به طور محسوس برای بیننده خواب قابل درک باشند می‌توانند در تعبیر خواب آش تاثیر گذار باشند. با توجه به این نکات منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

رشته، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت. رشته را از خمیر آرد تهیه می‌کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و نان همه در خواب‌های ما خوب هستند رشته نیز خوب است. به طور سنتی ما شب‌های عید رشته پلو می‌خوریم و آش رشته درست می‌کنیم این کار از همین عقیده ریشه گرفته یا تعبیر بر مبنای این سنت و عقیده استوار است که رشته در خواب رشته امید است و نعمت و برکت و دیدنش در خواب نیکو است به هر حال که باشد. فقط اگر رشته را دور بریزید و تباه کنید خوب نیست.

 

تعبیر خواب آش شوربا

شوربا نعمت و فایده و خیر و نیکی است. این تعبیر کلی شورباست ولی در غذاهایی مانند شوربا، آبگوشت، آش، حلیم و از این قبیل که از مواد مختلف و متعدد تهیه و پخته می‌شود طعم و مزه آن مسیر را معین می‌کند.

اگر در خواب فقط شوربا ببینیم خوب است و نعمت و خوبی تعبیر شده چه خودمان پخته و تهیه کرده باشیم و چه دیگری به ما بدهد، اما اگر آن را بخوریم و بد طعم و بدمزه باشد غم و اندوه و ناراحتی است. خیلی کارها هست که ما به امید سود بردن انجام می‌دهیم یا اقدام می‌کنیم ولی در جریان عمل با شکست رو به رو می‌شویم و ناراحتی نصیب ما می‌گردد. شوربای بد طعم و بدمزه چنین چیزی را در خواب می‌نمایاند. شوری و ترشی آن نیز همین تعبیر را دارد.

 

تعبیر خواب آش رشته نذری

تعبیرگری می‌گوید: آش رشته به واسطه داشتن حبوبات دل پاک فرد دیده شده در خواب را نشان می‌دهد و ادای نذری نماد دیدن همه به یک چشم است. خواب به شما نشان می‌دهد که با دلی بزرگ و طبع بلند اطرافیان را از برکات وجودتان بهره‌مند سازید.

اگر آش نذری بگیرید نعمت و روزی به شما رسد و اگر آش نذری بدهید به مقام می‌رسید.

 

تعبیر خواب آش پختن

شما هدفی در ذهن دارید که برای رسیدن به آن باید تلاش کنید.

دیدن آش پشت پا در خواب به این معنی است که شما هدفی دارید که با تلاش به آن هدف خواهید رسید.

اکثر خواب‌هایی که آش قسمتی از آن بوده مربوط به آش رشته است. این آش در بین سفره‌های ایرانی جا باز کرده و کمتر دیده شده که آش با محتویات دیگر خورده شود، مگر اینکه در منطقه‌ای خاص زندگی کنید و غذای بومی آن منطقه را در رویا مشاهده کرده باشید. با توجه به این موضوع ابن سیرین تعابیری را برای دیدن آش سرکه، آش سماق و آش زیره بیان کرده است.

تعبیر خواب آش - تعبیر خواب آش رشته

دیدن آش در خواب

تعبیر خواب آش سرکه

ابن سیرین: 

  • اگر در خواب ببینی آش سرکه را با گوشت گوسفند و چیزهای خوب و عسل پخته‌ای، تعبیرش این است که زندگانی و معاش و معیشت خوب و نیکو و عزت و جاه به دست می‌آوری.
  • اگر ببینی آش سرکه را با گوشت گاو پخته‌ای عمر طولانی بدست می‌آوری و به وسیله برخی افراد حکومتی به مال و اموالی خواهی رسید.
  • اگر ببینی آش سرکه را با گوشت پرنده پخته‌ای، به اندازه کم و زیاد چیزهایی که در آش وجود دارد بزرگی و حکومت به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب آش سماق (تتماج)

ابن سیرین:

  • اگر در خواب ببینی آش سماق را با گوشت بره یا گوسفند و ماست شیرین می‌خوری نشانگر این است که به همان اندازه از افراد سپاهی و لشکری به تو سود و منفعت خواهد رسید.
  • اگر ببینی آش سماق را با گوشت گاو یا خرگوش و ماست ترش می‌خوری به این معناست که از مردم پست و فرومایه مقداری سود و منفعت به تو می‌رسد.

جابر مغربی: اگر در خواب ببینی که آش سماق را با چیزی ترش می‌خوری نشانه غم و اندوه است.

 

تعبیر خواب آش زیره (زیره باج)

ابن سیرین: خوردن آش زیره در خواب به معنای دشمنی و غم و اندوه است.

 

سخن آخر

تعبیر دیدن اینگونه غذاها همانطور که گفته شد کاملا به فضای خواب و تمامی عناصری که در محیط دیده می‌شوند وابسته است. اینکه آیا آش محوریت خواب قرار گرفته باشد یا خیر به افکار و درکی که بیننده خواب از رویا داشته است باز می‌گردد. چنانچه شما هم رویایی پیرامون آش، آش نذری، آش رشته و … مشاهده کرده‌اید می‌توانید ان را در قسمت نظرات با دیگر کاربران به اشتراک گذارید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare