تعبیر خواب مار بزرگ – دیدن مار بزرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مار بزرگ - تعبیر خواب مار غول پیکر

طبیعت مارها به گونه‌ای است که در بین بوته‌ها و چمنزارها خزیده و طعمه خود را غافلگیر می‌کند. این حرکت بدون پیش‌بینی و ترس ناشی از آن مبنای تعبیر معبرین برای دیدن مار یا مار بزرگ در خواب قرار گرفته است.

تعبیر خواب مار بزرگ

کارل یونگ در این رابطه می‌گوید یک مار بزرگ در خواب بیانگر مسئله‌ای بزرگ در زندگی است که غیر قابل پیش بینی است و از کنترلتان خارج است. در واقع این رویا نشان دهنده ترس شما از ناشناخته‌هاست.

تعابیری که برای خزندگان در کتاب‌‌های تعبیر خواب آورده شده است معمولا با یکدیگر متناقض است. این تناقض بر اساس جایگاه آن خزیده در فرهنگ‌ها و ملل مختلف است. به طور عمومی مار بزرگ نه تنها نشانه خطر و فتنه نیست، بلکه به معنای بهبودی و کسب دانش جدید است.

به گفته ازوپ (Aesop)، مار بزرگ سیاه نمادی از گذراندن یک آزمون واقعی است که برای شما مقدر شده است. قبولی یا رد شدن در این امتحان بر آینده شما تاثیر خواهد گذاشت.

کتاب تعبیر خواب Wanderer می‌گوید دیدن مار سفید بزرگ و چاق به این معناست که شما باید در حد تعادل از خدمات دوستانتان استفاده کنید. حد وسط را رعایت کرده و از لطف دیگران سوء استفاده نکنید.

بنابر کتاب تفسیر رویای Nobiliary دیدن یک خزنده بزرگ و عظیم الجثه شانسی بزرگ و عجیب تعبیر شده است. به زودی مبلغ هنگفتی پول به راحتی به دست خواهید

ابن سیرین:

  • تعبیر خواب مار بزرگ و عظیم الجثه، دشمنی بزرگ و قوی است.
  • اگر ببینی مار بزرگی داری، به این معناست که با اشخاص بزرگ پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی.
  • اگر ببینی با ماری بزرگ جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، با دشمن جنگ و درگیری می‌کنی و او شکست می‌دهی.
  • اگر ببینی مار بزرگ را کشتی و از گوشت آن خوردی، دشمن را شکست می‌دهی و مال و اموالش را گرفته و خرج می‌کنی.

جابر مغربی:

  • اگر ببینی مار بزرگ تو را بلعیده است، احتمال دارد دشمن تو را به هلاکت برساند.
  • اگر ببینی سوار مار بزرگی شده‌ای که رام و فرمانبردار می‌باشد، دشمنی بزرگ از تو اطاعت و فرمانبرداری می‌کند و امور تو منظم و رو به راه می‌شود.
تعبیر خواب مار بزرگ - تعبیر خواب مار عظیم الجثه

دیدن مار بزرگ در خواب

تعبیر خواب مار بزرگ؛ بوآ

به گفته Loewenberg دیدن هیچ چیز در رویا تصادفی نیست. حتی اگر در خواب گونه‌های مختلف مار ببینید بیانگر افراد مختلف در اطرافتان است. یک مار بوآ بزرگ به فشردن طعمه‌اش معروف است، بنابراین دیدن این مار غول پیکر در خواب ارتباطتان با فردی را نشان می‌دهد که همواره شما را تحت فشار قرار می‌دهد.

 

تعبیر خواب مار بزرگ؛ پیتون

مار پیتون گونه‌ای از مارهاست که متوسط اندازه آن‌ها بیش از ۵ متر است. بنابراین می‌توان این مار را در دسته مارهای بزرگ و عظیم الجثه قرار داد و از تفاسیر دیدن آن در خواب استفاده کرد.

دیدن مار بزرگ پیتون برای مردان

مار پیتون اشاره به موضوعات مردانه داشته و می‌تواند اختلال عملکرد جنسی فرد را نشان دهد. اگر مار پیتون در خواب شما کشته شود باید به رفع مشکلات مردانه خود بپردازید.

دیدن مار بزرگ پیتون برای زنان

این رویا اشاره به تهدیدات علیه زنان دارد. اگر در زندگی بیداری از طرف مردان مورد تهدید قرار گرفتید قاعدتا در خواب مار بزرگ خواهید دید. عموما این رویا، خواب خوبی نیست و ناهنجاری‌ها را نشان می‌دهد. بخشی از روان شما که در گذشته دچار آسیب شده به صورت مار پیتون دیده می‌شود.

 

تعبیر خواب افعی

مطیعی تهرانی: اگر زنی جوان خواب مار افعی را ببیند، نشانه آن است که کسی با فریب می‌خواهد او را به دردسر بیاندازد. اما اگر در خواب ببیند که مار از او می‌گریزد، به این معناست که در مقابل حمله‌های دیگران توانایی دفاع از خود را خواهد داشت.

لیلا برایت: دیدن افعی در خواب، بدین معنا است که موضوعی زندگی خانوادگی شما را تهدید می‌کند. اگر در خواب ببینید که یک افعی شما را نیش می‌زند، نشانه‌ آن است که با افرادی همنشین می‌شوید که به شما ضرر می‌رساند.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید افعی دست شما را نیش می‌زند و او چون مرده نقش بر زمین می‌شود اما در همان حالت نفس می‌کشد، و باز افعی نیشی دیگر به او می زند و دوست شما از جای خود بلند می‌شود، و بعد از این وقایع هر دو پشت بوته‌ها ناپدید می‌شوید، نشانه آن است که دوستان شما از واقعه‌ای بد، پریشان خواهند شد و به شما نیز زیان خواهد خورد.

 

سخن آخر

دیدن مار بزرگ در خواب همواره با ترس و نگرانی همراه است. شما باید وضعیت دیدن خود در خواب‌ را با اتفاقاتی که در اطرافتان رخ می‌دهد تطابق داده و سپس به تفسیر خواب بپردازید.

اگر خوابی با این مضمون دیده‌اید، در پایین همین صفحه آن را برای کارشناسان ما بنوسید تا تعبیر آن را برایتان بنویسند.

۲ Comments
  1. سلام من ما بزرگی رودیدم که خیلی بزرگ بودشاید۱۰برابرمن هرکس جلوش میومدرومیبلعیدوفقط دنبال من می‌آمد ولی بالاخره من کشتمش

    • سلام؛ مار بزرگ در خواب سمبل ترس، نگرانی و استرس شما درباره مشکلات یا دشمنان احتمالی در زندگی است. مادامی که در خواب موفق به شکست یا کشتن مار شده باشید یعنی به لطف خدا از پس مشکلات برخواهید آمد و این خواب بسیار نیکوست.

Leave a reply

انگیزه
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare