تعبیر خواب اعداد – معنی دیدن اعداد در خواب چیست؟

تعبیر خواب اعداد - تعبیر خواب عدد و رقم

شاید پیش خود تصور کنید که آیا دیدن اعداد در خواب امکان پذیر است؟ اعداد در خواب بیشتر جنبه راهنمایی شخص رویابین را ایفا می‌کنند. مثلا در خواب سه نفر را دیده یا در جمعی ۵۰ نفر ایستاده‌اند. همانطور که فرعون در خواب خود هفت گاو چاق و لاغر را مشاهده کرد. تفسیر اعداد و ارقام هم در تعابیر اسلامی آورده شده و هم در تحلیل های روانشناسی که توسط یونگ و دیگر تفسیرگران انجام شده است.

تعبیر خواب اعداد و ارقام (ابراهیم کرمانی)

به غیر از تعبیر خواب عدد یک مابقی تعابیر توسط ابراهیم کرمانی بیان شده است (تعابیر اسلامی)

 • یک (۱): ابن سیرین: تعبیر یک عدد از چیزی خوب و نیک است. اگر ببینی یک درهم یا یک دینار داری، تعبیرش خوبی و نیکی است، زیرا اصل اعداد از یک است، همانطور که در قرآن کریم آمده: مَن جَاء بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا… _ هر کس (یک) نیکی‌ای بیارد ده برابر آن دارد… (انعام-۱۶۰)،‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر یک خوب است.
 • دو (۲): تعبیر دو عدد از چیزی، غم و اندوه است.
 • سه (۳): تعبیر سه عدد از چیزی این است که کار تو به نتیجه‌ای نمی‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … قَالَ آیَتُکَ اَلَّا تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَیَالٍ سَوِیًّا _ … گفت: نشانه‌ات این باشد که سه شب تمام با مردم سخن گفتن نتوانی (مریم-۱۰)‌‌‌‌‌ و یا لفظ “سه” تعبیرش جدائی می‌باشد (زیرا لفظ “سه طلاقه کردن” است).
 • چهار (۴): تعبیر چهار عدد از چیزی خوب و نیک است (البته هنگامی که همراه آن چیزی دیگری نباشد)، همانطور که در قرآن کریم آمده: … مَا یَکُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَهٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ… _ …هیچ نجوای سه نفری نیست مگر آنکه او چهارمیشان است… (مجادله- ۷).
 • پنج (۵): تعبیر پنج عدد از چیزی خوب و نیکو است، البته به شرطی که نمازهای پنج گانه را به جا بیاوری.
 • شش (۶): تعبیر شش عدد از چیزی فوق‌العاده خوب می‌باشد و به خواسته‌ات می‌رسی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ فِی سِتَّهِ اَیَّامٍ… _ …آسمان‌ها و زمین را در شش روز خلق کرد… (هود-۷).
 • هفت یا هشت (۷ و ۸): تعبیر هفت یا هشت عدد از چیزی بد می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: …سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمَانِیَهَ اَیَّامٍ حُسُومًا… _ … خداوند آن را (عذاب را) هفت شب و هشت روز بر آنان مسلط کرد… (حاقه-۷).
 • نه (۹): تعبیر نه عدد از چیزی، زحمت و سختی، و همچنین فساد می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: …تِسْعَهُ رَهْطٍ یُفْسِدُونَ فِی الْاَرْضِ… _ … نه نفر بودند که در آن سرزمین فساد می‌کردند… (نمل- ۴۸).
 • ده (۱۰): تعبیر ده عدد از چیزی این است که به خواسته‌های دینی و دنیوی خودت خواهی رسید، همانطور که در قرآن کریم آمده: … تِلْکَ عَشَرَهٌ کَامِلَهٌ… _ …ده روز کامل می‌شود… (بقره-۱۹۶).
 • یازده (۱۱): تعبیر یازده عدد از چیزی این است که کار و شغل تو در مدت طولانی به پایان می‌رسد.
 • دوازده (۱۲): تعبیر دوازده عدد از چیزی خوب و نیک است، همانطور که در قرآن کریم آمده: إِنَّ عِدَّهَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا… _ بدرستی که عدد ماه‌ها نزد خدا دوازده ماه است… [توبه-۳۶].
 • سیزده (۱۳): تعبیر سیزده عدد از چیزی این است که کار تو گره می‌خورد و متوقف می‌شود.
 • چهارده (۱۴): تعبیر چهارده عدد از چیزی خوب است.
 • پانزده (۱۵): تعبیر پانزده عدد از چیزی این است که دچار آشفتگی و بی‌نظمی می‌شوی.
 • شانزده (۱۶): تعبیر شانزده عدد از چیزی این است که کار تو خوب و نیکو می‌شود.
 • هفده (۱۷): تعبیر هفده عدد از چیزی این است که چیزهای زیادی تباه و نابود می‌شوند، ولی دوباره به حالت اول برمی‌گردند.
 • هجده (۱۸): تعبیر هجده عدد از چیزی این است که کار تو به نتیجه نمی‌رسد.
 • نوزده (۱۹): تعبیر نوزده عدد از چیزی این است که خیلی سریع و به راحتی برای تو کار و مشکلی بوجود می‌آید، همانطور که در قرآن کریم آمده: لَوَّاحَهٌ لِّلْبَشَرِ-عَلَیْهَا تِسْعَهَ عَشَرَ _ سیاه کننده بشره پوست است-و نوزده فرشته بر آن موکل است (مدثر-۲۹ و ۳۰).
 • بیست (۲۰): تعبیر بیست عدد از چیزی این است که مال و اموال به دست می‌آوری و بر دشمن پیروز می‌شوی.
 • سی (۳۰): تعبیر سی عدد از چیزی این است که به کسی رو می‌اندازی و به خواستۀ خودت می‌رسی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَ وَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِینَ لَیْلَهً… _ ما با موسی سی شب قرار گذاشتیم… (اعراف، ۱۴۲).
 • چهل (۴۰): تعبیر چهل عدد از چیزی این است که کار تو گره می‌خورد و متوقف می‌شود.
 • پنجاه (۵۰): تعبیر پنجاه عدد از چیزی رنج و شغل بی فائده می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … اَلْفَ سَنَهٍ اِلَّا خَمْسِینَ عَامًا… _ … مدت هزار سال الّا پنجاه سال… (عنکبوت-۱۴) .
 • شصت (۶۰): تعبیر شصت عدد از چیزی این است که سوگندی به گردن تو خواهد افتاد که باید شصت روز روزه بگیری و یا شصت فقیر را طعام و غذا بدهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ… _ … دو ماه پی در پی روزه بگیرد… (نساء، ۹۲).
 • هفتاد (۷۰): تعبیر هفتاد عدد از چیزی این است که کار تو با تاخیر انجام می‌شود و به نتیجه می‌رسد.
 • هشتاد (۸۰): تعبیر هشتاد عدد از چیزی این است که به اتهام زنا کردن تو را دستگیر می‌کنند و هشتاد ضربه شلاق به تو می‌زنند، همانطور که در قرآن کریم آمده: …فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً… _ … آنان را به هشتاد تازیانه کیفر دهید… (نور- ۴).
 • نود (۹۰): تعبیر نود عدد از چیزی این است که با زن بزرگ‌زاده و ثروتمندی ازدواج می‌کنی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَهً… _ …نود و نه [میش] دارد… (ص-۲۳).
 • صد (۱۰۰): تعبیر صد عدد از چیزی این است که پیروز می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …مِّئَهٌ صَابِرَهٌ یَغْلِبُواْ مِئَتَیْنِ… _ …حال اگر از شما صد نفر خویشتن‌دار یافت شوند بر دویست نفر غلبه پیدا می‌کنند… (انفال – ۶۶). اگر «پادشاهی» در خواب ببیند با خودش صد سوار همراه دارد، بر دشمن پیروز می‌شود. اگر ببینی به تو صد عدد دانۀ گندم داده‌اند، به تو خیر و برکت می‌رسد و زندگانی و معاش و معیشت تو گسترده می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: … فِی کُلِّ سُنبُلَهٍ مِّئَهُ… _ … در هر خوشه صد دانه باشد… (بقره-۲۶۱) .
 • دویست (۲۰۰): تعبیر دویست عدد از چیزی این است که دشمن بر تو پیروز می‌شود.
 • سیصد (۳۰۰): تعبیر سیصد عدد از چیزی این است که دیر به خواسته‌ات می‌رسی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَلَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَهٍ… _ و در غارشان سیصد سال بسر بردند… (کهف-۲۵).
 • چهارصد (۴۰۰): تعبیر چهارصد عدد از چیزی این است که بر دشمن پیروز می‌شوی، همان‌طور که پیامبر (ص) فرموده‌اند: خیر السرایا اربعمائه و خیر الجیوش اربعه الاف _ بهترین دسته‌ها [از لشکر] چهار صد نفر و بهترین لشکرها چهار هزار نفر است.
 • پانصد (۵۰۰): تعبیر پانصد عدد از چیزی این است که کار خود را متوقف می‌کنی.
 • ششصد (۶۰۰): تعبیر ششصد عدد از چیزی این است که به مقصود خودت می‌رسی.
 • هفتصد (۷۰۰): تعبیر هفتصد عدد از چیزی این است که از کار سخت رها می‌شوی.
 • هشتصد (۸۰۰): تعبیر هشتصد عدد از چیزی این است که بر دشمن پیروز می‌شوی.
 • هزار (۱۰۰۰): تعبیر هزار عدد از چیزی این است که دشمن را شکست می‌دهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …وَاِن یَکُن مِّنکُمْ اَلْفٌ یَغْلِبُواْ اَلْفَیْنِ بِاِذْنِ اللّهِ… _ …و اگر از شما هزار نفر یافت شوند بر دو هزار نفر غالب می‌آیند به اذن خدا… (انفال-۶۶) .
 • سه هزار (۳۰۰۰): تعبیر سه هزار عدد از چیزی این است که قوت و نیرو به دست می‌آوری و به پیروزی می‌رسی.
 • چهارهزار (۴۰۰۰): تعبیر چهار هزار عدد از چیزی ضرر و زیان است.
 • پنج هزار (۵۰۰۰): تعبیر پنج هزار عدد از چیزی خوب و مبارک و فرخنده است.
 • شش هزار (۶۰۰۰): تعبیر شش هزار عدد از چیزی فتح کردن و نصرت و یاری است.
 • هفت هزار (۷۰۰۰): تعبیر هفت هزار عدد از چیزی گشایش و آسانی و حل مشکلات است.
 • هشت هزار (۸۰۰۰): تعبیر هشت هزار عدد از چیزی این است که کار تو منظم و رو به راه می‌شود.
 • نه هزار (۹۰۰۰): تعبیر نه هزار عدد از چیزی بد است.
 • ده هزار (۱۰۰۰۰): تعبیر ده هزار عدد از چیزی ضرر و زیان است.
 • بیست هزار (۲۰۰۰۰): تعبیر بیست هزار عدد از چیزی این است که بر دشمن غلبه می‌کنی.
 • سی هزار (۳۰۰۰۰): تعبیر سی هزار عدد از چیزی پیروزی و غلبه است.
 • چهل هزار (۴۰۰۰۰): تعبیر چهل هزار عدد از چیزی نصرت و کمک و یاری است.
 • پنجاه هزار (۵۰۰۰۰): تعبیر پنجاه هزار عدد از چیزی این است که گرفتار رنج و سختی خواهی ماند، همانطور که در قرآن کریم آمده: …مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ اَلْفَ سَنَهٍ _ …مقدار آن (روز قیامت) پنجاه هزار سال است (معارج – ۴).
 • شصت هزار (۶۰۰۰۰): تعبیر شصت هزار عدد از چیزی شادی و خوشحالی می‌باشد.
 • هفتاد هزار (۷۰۰۰۰): تعبیر هفتاد هزار عدد از چیزی این است که دشمن بر تو پیروز می‌شود.
 • هشتادهزار یا نود هزار (۸۰۰۰۰ و ۹۰۰۰۰): تعبیر هشتاد هزار یا نود هزار عدد از چیزی این است که بر دشمن غلبه می‌کنی.
 • صد هزار (۱۰۰۰۰۰): تعبیر صد هزار عدد از چیزی این است که به خواسته‌هایت می‌رسی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَ اَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِئَهِ اَلْفٍ اَوْ یَزِیدُونَ _ و او را به سوی شهری که صد هزار نفر و بلکه بیشتر بودند فرستادیم (صافات-۱۴۷) .
تعبیر خواب اعداد - دیدن عدد و رقم در خواب

دیدن اعداد در خواب

تعبیر دیدن اعداد در خواب و معنی آن‌ها در زندگی

 به دلایل زیادی شما ممکن است خواب یک سری اعداد را ببینید. بیشتر اوقات، اعداد سعی دارند در رویا به شما اطلاعاتی از دنیای بیداری، انتقال دهند. درحالیکه اعداد خاص، معنای خاصی در پی دارند، همچنین توالی یک سری اعداد نیز می‌تواند به گونه‌ی مشخصی تعبیر شود. بنابراین ضروری است که به این خواب‌ها توجه کنید چون ذهن و ناخودآگاه شما در تلاش است به شما پیغامی را برساند.

چرا ما خواب اعداد را می‌بینیم؟

خوشبختانه، تعبیر خواب براساس علم روانشناسی این روزها بیشتر رواج یافته و امروزه آسانتر از گذشته می‌توان گفت که ذهن ناخودآگاه شما قصد دارد چه چیزی را به شما بگوید. اما معنای خواب اعداد چیست؟

بیشتر اوقات، خواب اعداد را دیدن به این معناست که شما در زندگی خود به جستجوی منطق و درک می‌پردازید. اعداد اشاره به سازمان دارند و ظاهرشان در خواب می‌تواند بیانگر لزوم ایجاد نظم باشد.همچنین هر شماره قدرت و اهمیت خاص خود را دارد و ممکن است برای انتقال این پیام در خواب شما ظاهر شده باشد.

بهتر است اعداد را نمادین ببینید چون روش‌های زیادی برای تفسیر ظاهر آن‌ها در رویای شما وجود دارد. دقت کنید و ببینید آیا هر بار در خواب اعداد خاص یا سری اعداد مشخصی را می‌بینید؟ آیا در خواب به دنبال تعداد خاصی از یک شیء می‌گردید؟ چرا که تعدادی که در جستجویش هستید معنای بیشتری دارد تا آنچه که در جستجویش هستید.

چگونه اعداد را در خواب تفسیر کنیم؟

کارشناسان عددشناسی می‌گویند شما باید سعی کنید به اعداد تک‌رقمی بیشتر توجه کنید چون آن‌ها نسبت به اعداد دو رقمی قدرت بیشتری دارند. برای مثال، اگر عدد ۴۵ را در رویا دیدید، باید ۴ و ۵ را با هم جمع کنید تا به عدد ۹ برسید. عدد ۹ در خواب شما اهمیت بیشتری دارد تا عدد ۴۵.
اعداد در خواب همچنین می‌توانند به یک تاریخ، سن و سالگرد مهمی اشاره کنند یا در مضامین رویایی بیانگر تعداد بچه‌های شما، یک موقعیت جدید در محل کار یا یک تغییر در زندگیتان باشد.
نوع عدد نیز می‌تواند اهمیت خاصی داشته باشد. برخی معتقد هستند که اعداد فرد پرتکاپوتر و خشن‌تر از اعداد زوج هستند. از طرفی اعداد زوج، اغلب بیانگر زوج و آرامش هستند. آن‌ها می‌توانند به معنای لحظه‌ای شاد یا خوشحال کننده در زندگی شما باشند.

معنای اعداد خاص در خواب

هر عدد در خواب معنای خاصی در خود دارد و با دیدن آن در رویا می‌‌توان پیامی را استنباط کرد. در اینجا می‌توانید تفسیر برخی اعداد در خواب را ببینید:

تعبیر خواب عدد ۱
شماره ۱ اغلب شروع تازه یا آغاز جدید را نشان می‌دهد. یک همچنین نماینده شما یا یک فرد تک است. اگر عدد یک را در خواب می‌بینید، خوب توجه کنید چراکه ممکن است به این معنا باشد که شما باید بیشتر بر درون خودتان تمرکز کنید. آن همچنین می‌تواند به این معنا باشد که ذهن شما از شما درخواست می‌کند فقط روی یک پروژه یا وظیفه تمرکز کنید. دیدن خواب عدد ۱ همچنین می‌تواند به معنای این باشد که شما در «یک مسیر زندگی» قرار دارید.

تعبیر خواب عدد ۲
شماره ۲ نمایانگر تعادل است. دیدن عدد دو در خواب ممکن است به این معنا باشد که وقت تصمیم‌گیری در زندگی شما رسیده و دو گزینه در مقابل دارید. همچنین می‌تواند نیاز به تعادل را در زندگیتان نشان دهد؛ مثلا در روابط اجتماعیتان، در وضع اقتصادی یا در زمانتان.
علاوه بر این، عدد دو ممکن است به نیاز شما به یک رابطه اشاره داشته باشد. اگر عدد ۲ را در خواب می‌‌بینید می‌تواند به این معنا باشد که شما در «۲ مسیر زندگی» قرار دارید.

تعبیر خواب عدد ۳
شماره ۳ نشانگر خلاقیت است. دیدن این شماره در رویاها نشانه این است که شما نیاز به ایجاد چیزی دارید. این می‌تواند به هنر، موسیقی، یک راه حل جدید برای یک مشکل یا حتی یک هویت جدید مربوط باشد. وقتی ۳ را در خواب می‌بینید، ذهن شما آماده است که چیزی بسازد و خلق کند.

تعبیر خواب عدد ۴
شماره ۴، عدد بسیار سخاوتمندی است و ثبات و پشتیبانی فراهم می‌کند. ۴ همچنین به شدت به مسائل خانه مربوط باشد چرا که می‌تواند به چهارگوشه‌ی خانه‌ی شما اشاره کند. شاید به فکر خرید یک خانه جدید باشید، یا وقت آن رسیده است که خانه فعلی خود را سروسامان بدهید.

تعبیر خواب عدد ۵
شماره ۵ اغلب پنج عنصر را در زندگیتان نشان می‌دهد و به دنبال ایجاد هماهنگی و هارمونی در زندگی شماست. همچنین می‌تواند نشانه‌ای از تحرک باشد. اگر شما خواب عدد ۵ را دیدید، تعجب نکنید اگر نسبت به سفر یا به بیرون از شهر رفتن، احساس اضطرار کردید.

تعبیر خواب عدد ۶
وقتی عدد ۶ را می‌بینید، ممکن است زمان آن باشد که به خوانواده یا روابط خود تعادل و آرامش بیاورید. ذهن با شماره ۶ از ما می خواهد که اطرافیان خود، مانند فرزندان یا شریک زندگیمان را بپروریم (به فکر آن‌ها باشیم) ، اما همچنین به خود وفادار بمانیم و از روح خودمان مراقبت کنیم.

تعبیر خواب عدد ۷
در عددشناسی، شماره ۷ عددی عمیقا عرفانی است. این عدد یک جادوی خاص دارد و شما را به سطح بالاتری از دانش فرامی‌خواند. اگر عدد هفت را در رویاهای خود می‌بینید، به دنبال روشنگری و اموزش بیشتر باشید.

تعبیر خواب عدد ۸
دیدن عدد ۸ در خواب بسیار خاص است، چون این معمولا روشی است که از طریق آن جهان می‌خواهد به ما بگوید که همیشه مراقب ماست. عدد هشت مثل چرخه‌های زندگی و طبیعت بی‌مرز اهمیت دارد. این امر به این اشاره دارد که همه‌چیز در زندگی شما مرتب است و هردانشی به وقتش، نتیجه خواهد داد.

 

تعبیر خواب اعداد و ارقام (کارل یونگ)

در تحلیل رویاهایی که اعداد در آن‌ها دیده می‌شوند به گفته کارل یونگ اعداد فرد تهاجمی‌تر از اعداد زوج هستند.
کارل گوستاو یونگ:

صفر
صفر نمادی از هیچی یا خالی است. شما یک خلا را در زندگی تان تجربه می کنید. نماد ممکن است همان اهمیت دایره را داشته باشد و بیانگر بی نهایت، ابدیت، تکامل، آزادی مطلق و تقدس باشد. تعبیر دیگر این است که خواب هشداری است که شما دارید به دور خود می چرخید و به هیچ کجا نمی رسید. شاید کارهای تان، معکوس بوده است. بیانگر ماندگاری و بی زمانی است.

یک
یک نمایانگر فردیت، استقلال، رهبری، اصالت، اعتماد به نفس و نفس خود است. عدد یک بودن به این معنی است که شما برنده‌اید و بهترین هستید. تعبیر دیگر این است که یک بیانگر تنهایی یا تکی بودن است. بیانگر یک نیروی معنوی بالاتر است.

دو
تعبیر خواب عدد دو بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می تواند نمادی از ضعف دو برابر یا قدرت دو برابر باشد. جهان، ساخته شده از دو گانگی ها و تضاد ها دیده می شود، مثل مرد و زن، مادر و پدر، تاریکی و روشنایی، بهشت و جهنم و …

سه
سه بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خود و تجربه است. سه بیانگر نمایش بسته ی سه تایی است مثل (گذشته، حال و آینده) یا (پدر مادر و فرزند) یا (جسم و ذهن و روح.) خواب دیدن عدد سه ممکن است به شما بگوید که «تا سه نشه بازی نشه» !

چهار
ثبات و پایداری، محدودیت های فیزیکی، کارهای سخت و چیزهای زمینی است، درست مثل ۴ گوشه ی زمین یا ۴ عنصری که زمین از آن ساخته شده(خاک، باد، آتش و آب). هم چنین بیانگر موضوعات مادی گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می رسانید.

پنج
بیانگر پذیرفتن، خود بخودی، خیرگی و پر رنگ بودن، ماهیت جسورانه، عمل و انسانیت است. عدد ۵ بیانگر ۵ حس انسان است و ممکن است به شما بگوید که حساس تر باشید و با حواس پنج گانه تان بیشتر هماهنگ باشید. تعبیر دیگر این است که عدد ۵ ممکن است بازتاب یک تغییر در مسیرتان باشد یا اینکه نیاز دارید مسیرتان را تغییر دهید. هم چنین لینکی بین بهشت و زمین است و این دو را به هم متصل می کند.

شش
تعبیر خواب عدد شش بیانگر همکاری، تعادل، آرامش، کمال، گرما، اتحاد، ازدواج، خانواده و عشق است. اینکه حالات ذهنی احساسی و معنوی‌تان هماهنگ هستند. بیانگر سعادت خانوادگی است.

هفت
عدد هفت بیانگر کمال ذهنی، شفا، تکامل، موزیک و دستیابی به معنویت بالاست. عدد ۷ ممکن است به ۷ گناه مرگبار اشاره کند، ۷ روز هفته یا ۷ چاکرای بدن. تعبیر دیگر این است که ۷ بیانگر منحصر به فرد بودن و بی قاعدگی است. در برخی فرهنگ های شرقی عدد هفت مقدس است.

هشت
بیانگر قدرت، اختیار، موفقیت، کارما، دستاورد های مادی، احیا و ثروت است. وقتی که عدد هشت در خوابتان ظاهر می شود، به غرایز و شهود خود اعتماد کنید.

نه
بیانگر تکامل، خاتمه، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است. شما در مسیر سازنده ای هستید، به دنبال بهبود جهانید. عدد ۹ نمادی از طول عمر، احیا، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است.

ده
مطابق مفهوم خاتمه، قدرت بزرگ و دستاورد است. به قوانین یا ۱۰ فرمان اشاره دارد.

یازده
بیانگر شهود، تسلط در یک زمینه خاص، معنویت، روشنگری و ظرفیت برای بدست آوردن است. نمادی از خلاقیت و دیدگاه شماست. چونکه عدد ۱۱ با دو خط موازی نشان داده شده است، پس ممکن است بیانگر دو فرد یا یک شراکت باشد. اگر شما ۱۱ را از یک طرف بچرخانید، نمادی از علامت تساوی است. شاید شما به دنبال تعادل و برابری هستید.

دوازده
تعبیر خواب عدد دوازده بیانگر قدرت معنوی و کمال الهی است. این عدد نمادی از چرخه و تکرار است.

سیزده
یک عدد پارادوکس دار و متناقض است که به معنی مرگ و تولد، پایان و شروع، و تغییر و تحول است. نمادی از موانعی است که سر راه شماست و باید به آن غلبه کنید. باید استقامت کنید و سخت بکوشید و به خاطر موفق شدن و رسیدن به اهدافتان سخت تلاش کنید. برای خیلی ها، عدد ۱۳ بیانگر بدشانسی است.

چهارده
بیانگر غیر منتظره و نیاز شما برای انطباق با فرآیند هایی است که هر لحظه در حال تغییر است. نمادی از افراط است و اینکه چگونه به تمایلاتتان توجه زیادی می کنید. شما نیاز دارید که بیشتر خویشتن داری کنید و تمرکزتان روی اهدافتان باشد.

پانزده
بیانگر حل و فصل شرایط سخت است. مشکلات شما به زودی ناپدید خواهد شد.

شانزده
شانزده نمادی از بیگناهی، بی ریایی، آسیب پذیری و عطوفت است. همچنین بیانگر پاکی معنوی و خراب کردن خود قدیمی و تولد جدید است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر سن پیش روی شما باشد.

هفده
تعبیر خواب عدد هفده نمادی از روح است.

هجده
نمادی از کشمکش بین مادی گرایی و معنویت است. همچنین هشداری از خیانت، فریب، دروغ و خودخواهی است. تعبیر دیگر این است که ۱۸ به معنی دروازه ورود شما به بزرگسالی و مسئولیت هایی است که در پی آن می آید.

نوزده
بیانگر استقلال و غلبه بر کشمکش های شخصی است. شما خواهید فهمید که مجبورید پای حرف و عمل خودتان بایستید. این عدد بیانگر یک دندگی و تردید شما در پذیرش کمک از جانب دیگران است.

بیست
عدد بیست بیانگر این است که شما به حمایت نیاز دارید. شاید شما حس کنار گذاشته شدن و ایزوله شدن می کنید.

بیست و یک
بیانگر نقطه عطف در زندگی تان است و گذار کامل به بزرگسالی است. مربوط به مسئولیت هایی است که نیاز دارید خودتان به عهده گیرید.

بیست و دو
تعبیر خواب عدد بیست و دو بیانگر ظرفیت ذهنی و دانش شماست. بیانگر این است که نیاز دارید عملیاتی تر و هدف محور تر باشید.

بیست و سه
بیانگر این است که شما زیادی حواستان به مردم و خواسته هاشان است. که شما اهداف بلند یا غیر واقعی دارید. ممکن است در باور ها و خط فکری تان زیادی ایده آل گرا باشید.

بیست و چهار
سمبلی از پاداش، شادی، عشق، پول، موفقیت و خلاقیت است. به ملاحظات و تعاملات شما با مردمی با جایگاه و قدرت بالا اشاره دارد یعنی به معاشرت تان با افراد بالا دست اشاره دارد. این عدد ممکن است به شما بگوید که در عشق یا موفقیت، زیادی متکبر هستید. تعبیر دیگر این است که عدد ۲۴ ممکن است بیانگر زمان باشد، مثل ۲۴ ساعت یا کل یک روز.

بیست و پنج
دیدنش در خوابتان بیانگر این است که زمان گذشتن از یک مساله یا موضوع رسیده است.

بیست و شش
نمادی از زمین و کارما است.

بیست و هفت
دیدنش در خوابتان به عشق بی قید و شرط و تعهد اشاره دارد. شما از هیچ کاری که برای دیگران از دستتان بر می آمده دریغ نکرده اید.

بیست و هشت
تعبیر خواب عدد بیست و هشت بیانگر پول آسان است. ممکن است اهمیتی شبیه عدد ۱۰ داشته باشد.

بیست و نه
اگر شماره بیست و نه در خوابتان ظاهر می شود، مربوط به روابط و کار شما با هم به عنوان یک تیم است. شما نیاز دارید که به هم اعتماد کنید و وابستگی داشته باشید.

سی
بیانگر سطحی بودن است. شما با احساساتتان صاف و صادق نیستید یا کسی هست که با احساساتش صاف و صادق نیست.

سی و دو
بیانگر این است که شما از نظر احساسی بی حس و کرخت هستید.

سی و سه
بیانگر پتانسیل بالا و آگاهی معنوی است.

سی و چهار
به پشتکار و خرد شما اشاره دارد. شما از اشتباهات و تجارب گذشته تان درس گرفته اید.

سی و پنج
خواب دیدن در مورد ۳۵ به این معنی است که شما برای مسیرتان برنامه ریزی کرده اید و راه را تنظیم کرده اید. می تواند به نبود هارمونی در زندگی بیداری تان اشاره داشته باشد.

سی و شش
به موانع شما اشاره دارد.

سی و نه
نمادی از درک، اندیشه، مدیتیشن و برتری ذهنی است.

چهل
بیانگر این است که دور دور شماست و اوضاع به نفع شماست. دوره ی تذهیب، مهیا شدن و رشد رسیده است.

چهل و دو
تعبیر خواب عدد چهل و دو مربوط به جذابیت اضداد است.

چهل و سه
بیانگر این است که نیاز دارید چیزها را به شیوه ی خاص و در زمان خاصی انجام دهید. دوست دارید که قوانین را دنبال کنید.

چهل و چهار
به اتحاد مقدس یا ازدواج الهی اشاره دارد.

چهل و نه
بیانگر واقعیت است. زمان آن رسیده است که با حقیقت روبرو شوید.

پنجاه
بیانگر همه ی چیزهای مقدس است. بیانگر لذت و جشن و سرور است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر سهم عادلانه ی شما از چیزی است، مثل ۵۰/۵۰ یا همان نصف یک چیز.

شصت
عدد مربوط به زمان است. به مساله به اتمام رسیدن زمان یا طول عمر اشاره دارد.

هفتاد
بیانگر کامل بودن و کمال است. شما از زندگی لذت می برید.

هفتاد و شش
خواب دیدن در مورد ۷۶ بیانگر این است که ایده ها یا برنامه های شما، به بار نشسته است. هزینه سخت کوشی و فداکاری شما داده خواهد شد و عوضش داده خواهد شد. این عدد نمادی از معنویت شماست.

هشتاد
عدد ۸۰ در خوابتان به موفقیت و درک و تحقق اهدافتان اشاره دارد. شما در زندگی به پیش می روید.

صد
بیانگر کمال ۱۰۰% است. همچنین ظاهر این عدد در خوابتان به این معنی است که نیاز است تمام هم و غم خود را روی کاری که در دست انجام دارید بگذارید.

۱۱۱
دیدنش درخوابتان به انگیزه، استقلال، قدرت و موفقیت های شما اشاره دارد. همچنین شما منبع الهام برای دیگران هستید. همچنین خواب بیانگر این است که به سرعت اهدافتان را درک می کنید و به آنها می رسید.

۳۳۳
اگر عدد ۳۳۳ در خوابتان ظاهر شود، به این معنی است که شما به دنبال راهنمایی هستید. شما راه خود را گم کرده اید و برای برگشتن در مسیر درست نیاز به کمک دارید.

۵۵۵
بیانگر این است که شما در یک دوره تحول بزرگ را متحمل می شوید و در حال گرفتن تصمیمات مهم هستید.

۶۶۶
دیدن ارقام این عدد در خوابتان بیانگر شیطان و همه ی چیزهای شیطانی است. ظاهرش در خوابتان ممکن است به فعالیت نامشروع یا کاری غلط اشاره کند.

۷۷۷
نمادی از شانس و کمال است. چیزها به وفق مراد شما پیش می روند. تعبیر دیگر این است که به عدد خدا اشاره دارد. شما بر شیطان غلبه خواهید کرد.

۱۱۰
خواب دیدن اینکه به ۱۱۰ زنگ می زنید و کسی جواب نمی دهد یا اینکه شما پشت خط میمانید و منتظر می مانید بیانگر این است که شما توسط یک فرد با اختیار و با قدرت در زندگی تان، بی اهمیت شمرده شده اید. تعبیر دیگر این است که خواب مثل یک بیدار باش است، حواس شما را به چیزی جمع می کند که فکر نمی کردید مهم یا ضروری است اما در واقع به توجه فوری شما نیاز دارد.

۱۰۴۶
وقتی که این عدد را در خواب میبینید، بیانگر این است که به دنبال راهنمایی به سمت مسیر درست هستید.

۱۰۴۷
اگر ارقامش در خوابتان ظاهر شود، پس به این معنی است که شما یک مانع را پیش پای اهدافتان تجربه می کنید. همچنین خواب به شما می گوید که یک رویکرد جدید بیابید.

 

سخن آخر

تعبیر خواب اعداد، تا حدودی وابسته به شرایط زندگی بیننده خواب نیز هست. به طور دقیق نمی‌توان هر تعبیر را برای هر شخص بیان کرد، بلکه باید تحلیل را بر زندگی رویابین تطبیق داد. در صورت داشتن هرگونه سوال و نظر در ارتباط با تعبیر خواب اعداد می‌توانید آن را با ما در میان گذارید؛ کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.

۲ Comments
 1. من یه خوابی دیدم که داشتم عدد ۱۶۰۰۰ رو نگاه میکردم و خیلی هم ناراحت بودم داخل خواب و پدرو مادرمم داشتن تعنه به من میزدن به خاطر این عدد انگار یه رتبه بود تعبیر این خواب چیه

  • سلام هم عدد ۱۶ و هم ۱۰۰۰ هر دو معانی خوبی دارند. شما در آینده به خواسته خود خواهید رسید و موفقیت در انتظارتان است.

Leave a reply

انگیزه
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
 • Total (0)
Compare