تعبیر خواب ابرو – معنی ابرو برداشتن در خواب چیست؟

تعبیر خواب ابرو - تعبیر خواب ابرو برداشتن

تعبیر خواب ابرو از دیدگاه روانشناسی اشاره به محافظت، غلبه بر خطر، فراوانی و مسائل مالی دارد. این رویا روزهای بعد از سختی و کمبود در موضوعات مالی را نشان می‌دهد.

معمولا ابرو در خواب می‌تواند به صورت‌های مختلفی همچون:

 • ابرو برداشتن
 • تاتو ابرو
 • اصلاح ابرو (مداد کشیدن، هاشور و …)

دیده شود. در ادامه برای تحلیل و تعبیر خواب ابرو از دو دیدگاه اسلامی و روانشناسی استفاده شده است. همراه همیشگی انگیزه باشید.

تعبیر خواب ابرو

معبرین غربی:

 • دیدن ابروهای مناسب در خواب بیانگر ملاقات با افراد قابل اعتماد است.
 • دیدن ابرو در خواب نشانه عزت و احترام به خود است به این معنی که اگر کسی در خواب ببیند که ابروهایش ریخته است یعنی عزت و بزرگی خود را از دست داده است.
 • دیدن ابرو در خواب همچنین می‌تواند نشانه این باشد که شما احساس محافظت می‌کنید و به معنای حل کردن مشکلات مالی نیز هست. این خواب همچنین می‌تواند نشانه موفق شدن در مشکلات سخت نیز باشد. گاهی نیز دیدن ابرو در خواب به معنای داشتن اوقات خوب و خوش با دوستان است.

ابن سیرین: تعبیر ابرو، دین است. اگر ببینی ابروهایت کامل است و هیچ عیبی ندارد، زینت تو تمام و کمال خواهد بود.

منوچهر مطیعی تهرانی: ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله‌ای برای افزودن زیبایی. چنانچه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست، نشان از آن است که نزد مردم محترم است یا می‌شود و اطرافیان عیب او را نمی‌گویند.

مطیعی تهرانی:

نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است

کارل گوستاو یونگ:

 • توجه به ابرو‌ها در خوابتان بیانگر شگفتی، ناباوری، تعجب یا شک است. ممکن است بیانگر نگرانی یا رد کردن باشد.
 • خواب دیدن اینکه شما ابرو ندارید، بیانگر این است که احساسات ندارید. شما به اندازه کافی خود را ابراز نمی‌کنید.
 • خواب دیدن اینکه در خواب ابرو پیوسته دارید بیانگر این است که شما در مورد ظاهر فیزیکی‌تان حس نا امنی می‌کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به اندازه کافی احساسات خود را ابراز نمی‌کنید. شاید شما خیلی زیادی احساسات را درون خود نگه می‌دارید. چیزی است که تلاش می‌کنید مخفی‌اش کنید.

آنلی بیتون: دیدن ابرو در خواب، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک با مسائل گمراه کننده‌ای روبرو خواهید شد.

کتاب سرزمین رویاها:

ابروی خودتان: یک منفعت مالی

ابروهای بلوطی رنگ: شانس بزرگ

ابروهای سیاه: شادی بزرگ

ابروهای عضو یک فامیل: طرفداران بسیاری پیدا می‌کنید

ابروهای شوهرتان: عشق

ابروهای زنتان: شانس قابل توجه

ابروهای بچه‌هایتان: منفعت مالی

ابروهای دشمنانتان: شما را فریب می‌دهند

ابروهای باریک: غم بزرگ

ابروهای سر پایین: عشق به شما وفادار نیست

 

تعبیر خواب ابرو برداشتن

معبرین غربی:

 • ابرو برداشتن در خواب نشانه حل مشکلات توسط خود فرد است. شما می‌توانید با اتکا به توانایی‌های خود تمامی موانع را پشت سر گذارید.
 • اگر در خواب شخص دیگری ابروهای شما را برمی‌دارد نشانه پیشنهادی کاری از طرف آن شخص به همراه پشتیبانی از طرف اطرافیان است.

 

تعبیر خواب اصلاح ابرو (تاتو، مداد کشیدن و …)

معبرین غربی:

 • اصلاح ابرو توسط خود در خواب نشانه اعتماد به نفس بالای بیننده خواب است. شما در زندگی بیداری تحت تاثیر دیگر قرار نمی‌گیرید. شما به توانایی‌های خود اعتماد کامل داشته و اظهار نظرهای منفی دیگران خدشه‌ای به شما وارد نخواهند کرد. به تعبیری دیگر فقط خود شما مسئول موفقیت‌ها و شکست‌هایتان هستید و دیگران دخالتی در آن ندارند. به نگرش و طرز تفکر مثبتی که در پیش گرفته‌اید ادامه دهید.
 • اگر در خواب مشاهده کردید که در حال کندن ابروهای خود هستید، سطح سختی‌ای که بواسطه کنده شدن ابروها حس می‌کنید با مقدار مشکلاتی که در زندگی واقعی با آن‌ها مواجه هستید برابر است.
 • اگر در خواب ببینید که یکی از ابروها یا هر دوی آن را اصلاح می‌کنید بایستی برای تغییر زندگی خود تصمیماتی را در نظر بگیرید.
 • از آنجایی که ابرو نماد اعتماد به نفس در انسان، تغییر در آن مانند تاتو، مداد کشیدن، هاشور ابرو و هر عملی که به زیبایی آن کمک کند بیانگر تلاش برای بدست آوردن اعتماد به نفس در برابر دیگران است. شما سعی می‌کنید توانایی‌های خود را به رخ دیگران بکشید.
تعبیر خواب ابرو - دیدن ابرو در خواب

تعبیر خواب ابرو

تعبیر خواب ابرو برداشتن مردان

مطیعی تهرانی: آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب‌ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است.

 

تعبیر خواب ریختن ابرو

ابن سیرین: اگر ببینی ابروهایت ریخته است، زینت و دین تو ناقص خواهد بود.

ابراهیم کرمانی: اگر در خواب ببینی ابرو نداری و یا ابروی تو ریخته است به این معناست که قصد انجام کاری می‌کنی که باعث بدنامی تو می‌شود و اگر خلاف این خواب ببینی به معنای قصد انجام کاری است که باعث خوش نامی تو می‌شود.

جابر مغربی: اگر در خواب ببینی که یکی از ابروهایت ریخته و دیگری کنده شده است به معنای کاهش مال و اموال تو خواهد بود.

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد می‌گویند که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می‌شود و دیگران درباره‌اش بد می‌گویند و به بدی عمل می‌کنند.

 

تعبیر خواب ابروهای سفید

معبرین غربی: ابروی سفید در خواب به معنای باز شدن درب آرامش و سودآوری برای بیننده خواب است. ارتباطی موفق و عمیق پس از تمامی رابطه‌های بد گذشته خواهید داشت.

مطیعی تهرانی: ابروهای سفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است. ابروهای سفید و پر پشت، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می‌نمائید.

ابراهیم کرمانی: اگر در خواب ببیند که ابروهایش سفید گشته است به این معناست که علم و وقار و بردباری او افزایش پیدا می‌کند اما مال و اموالش کم می‌شود.

 

تعبیر خواب تیغ زدن ابرو

منوچهر تهرانی: تراشیدن ابرو نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می‌دهید که با اعمال و دخالت عقل می‌تواند مانع زیان و خسران گردد.

مطیعی تهرانی:

داشتن یک ابرو زیان مالی است

تعبیر خواب ابروی پرپشت

لیلا برایت: اگر در خواب ابروهای پر پشت را ببینید، بدین معنی است که روزگار شاد و خوبی را سپری خواهید کرد. دیدن ابروهای کم پشت و سوخته، علامت آن است که خسارت زیادی به شما می‌رسد.

کتاب سرزمین رویاها:

 • ابروهای کلفت: پول
 • ابروهای خیلی بلند: خوشبختی در عشق

منوچهر مطیعی تهرانی: ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی یا تحصیلاتی که دارید، برای شما قائل هستند.

 

سخن آخر

شما در رویای خود کدام یک از حالات گفته شده را دیده‌اید؟ آیا خود را در حال برداشتن ابرو دیده یا در تلاش برای رنگ کردن آن هستید؟ در صورتی که تعبیر خواب شما در هیچ کدام از موارد ذکر شده موجود نیست می‌توانید آن را برای کارشناسان ما ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهند.

 

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
 • Total (0)
Compare