تعبیر خواب آسانسور – دیدن آسانسور در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آسانسور - تعبیر خواب سقوط آسانسور

تعبیر خواب آسانسور با توجه به نوع وضعیت دیده شده در خواب معانی مختلفی به همراه دارد. رویاهایی با مضمون آسانسور معمولا شامل موارد زیر است:

  • بالا رفتن با آسانسور
  • گیر کردن درون آسانسور
  • سقوط از آسانسور
  • آسانسور بدون حرکت

با توجه به نبود آسانسور یا وسیله‌ای مشابه در گذشته‌های دور نباید به دنبال تعبیر خواب آسانسور از امام صادق (ع)، ابن سیرین یا دیگر معبرین اسلامی گشت. در واقع این بزرگواران فقط تعابیری مبنی بالا رفتن داشته که به معنای برآورده شدن حاجت و پیشرفت و منزلت است.

 

تعبیر خواب آسانسور

 دیدن آسانسور در خواب به تعبیر برخی از تحلیلگران خواب و رویا تغییر حالات روحی یا مرکز توجه فرد را نشان می‌دهد. به طور مثال شما برای انجام کاری غرق در فکر کردن شده‌اید. این حالت احتمالا منجر به دیدن آسانسور در خواب خواهد شد. بالا و پایین رفتن در جایگاه اجتماعی، پستی و بلندی‌های عاطفی، احساس سبک شدن یا حس سقوط همگی از حالاتی است که دیدن آسانسور را در پی خواهد داشت.

از نقطه نظری دیگر آسانسور به این معنای است شما از محیط اطراف خود کاملا آگاه هستید هر رویدادی که در اطراف شما رخ می‌دهد متوجه آن خواهید شد.

آسانسور تنها نقطه‌ای از ساختمان است که همیشه در حال حرکت است بنابراین رابطه‌ای مستقیم با سطح هوشیاری و آگاهی بیننده خواب دارد.

 

 تعبیر خواب گیر کردن در آسانسور

تونی کریسپ: تعبیر خواب گیر کردن در آسانسور نشانه سرخوردگی، شکست و اضطراب برای بیننده خواب است. شما با محدودیتی روبرو شده‌اید که نمی‌توانید خود را تغییر دهید.

معبرین غربی: گیر کردن در آسانسور هشداری برای غلبه بر مشکلات پیش روست.

آنلی بیتون:

  • اگر خواب ببینید آسانسور در طبقه‌ای ایستاده است و حرکت نمی‌کند، نشانه آن است که حادثه خطرناکی شما را تهدید می‌کند.
  • اگر خواب ببینید برای سوار شدن به آسانسور به موقع نمی‌رسید، نشانه آن است که از شکست و نومیدی با محافظه کاری می‌گریزید.

کتاب سرزمین رویاها: شما در آسانسور بین دو طبقه گرفتار شده‌اید: شوک.

کارل گوستاو یونگ: اگر در خواب ببینید که آسانسور گیر کرده است و یا نمی‌گذارد از آن خارج شوید نشان دهنده غیر قابل کنترل بودن احساسات شماست. ممکن است شما در مرحله ای از زندگی خود گیر کرده باشید.

 

تعبیر خواب حضور دیگران در آسانسور

همانگونه که در بیداری حضور افرادی غریبه در آسانسور می‌تواند حریم خصوصی شما را تخریب کند در خواب نیز نشانه مثبتی به همراه نخواهد داشت. در واقع حضور دیگران در آسانسور بدین معناست که شما باید افکار و تعاملتان را با اطرافیان بیشتر کنید. خود را برای چالش‌های پیش رو آماده و بر ترس از تماس با دیگران غلبه کنید.

کتاب سرزمین رویاها:

  • با دیگران در آسانسور هستید: مراقب رقیب باشید.
  • با فامیل در آسانسور هستید: سود مالی.

 

تعبیر خواب سقوط آسانسور

معبرین غربی سقوط آسانسور را نشانه وجود بحران در زندگی می‌دانند. افتادن در خواب به طور کلی نشان دهنده ترس از دست دادن امنیت است. سقوط آسانسور کابوس وحشتناک و رایجی است که نشانه ترسی غیر قابل کنترل در وجود شماست.

این رویا جنبه‌های تاریک شخصیت شما را نشان می‌دهد. مراقب رفتار خود با دیگران باشید و به عواقب صحبت‌های ناپخته خود فکر کنید.

تعبیر خواب آسانسور - دیدن آسانسور در خواب

دیدن آسانسور در خواب

تعبیر خواب بالا رفتن با آسانسور

بالا رفتن آسانسور در خواب پیشرفت قابل توجه شما را نشان می‌دهد. موفقیت و کامیابی در آینده‌ای نزدیک پیش رویتان قرار خواهد گرفت. از جنبه‌ای دیگر بالا رفتن آسانسور می‌تواند نمادی از مشکل در آینده باشد مشکلاتی که شما می‌توانید با آینده نگری به راحتی از آن‌ها عبور کنید پس نگران نباشید.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می‌روید، نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می‌شوید.

کتاب سرزمین رویاها:

با آسانسور بالا می‌روید: موقعیت شمار بهتر می شود و پولتان بیشتر.

کارل گوستاو یونگ: اگر در خواب ببینید که با آسانسور بالا می‌روید نشانگر این است که به اوج مقام، ارزش و به مرتبه بالای خودآگاهی می‌رسید که به جهان از دیدگاه بالا نگاه می‌کنید. اگر آسانسور با سرعتی که از کنترل خارج است به سمت بالا حرکت کند و یا سقوط کند به این معناست که به قدرتی دست می‌یابید که نمی‌دانید چطور با آن کنار بیایید و از مسئولیت‌های جدید خود می‌ترسید.

 

تعبیر خواب پایین آمدن با آسانسور

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید با آسانسور پایین می‌روید، نشانه آن است که بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می‌گردد.

کتاب سرزمین رویاها:

با آسانسور پایین می‌آیید: بدشانسی شما را محاصره خواهد کرد.

کارل گوستاو یونگ: پایین آمدن در یک آسانسور نماد موانع و مشکلات است و به این معناست که زمین می‌خورید و به واقعیت باز می‌گردید.

 

تعبیر خواب آسانسور بدون حرکت

تعبیر خواب آسانسور بدون حرکت نشان از سکون و یکنواختی در زندگی واقعی دارد. شما بی‌انگیزه و بسیار کم حوصله شده‌اید و نیاز به تغییر یا جرقه‌ای در زندگی خود دارید. به اطرافتان نگاه کنید و ببینید چه چیزی می تواند باعث تحرک شما گردد.

اگر عاشق کاری هستید و هیچ وقت فرصت انجام آن را نداشته‌اید هم اکنون زمان طلایی انجام آن فرا رسیده است. هیجان می‌تواند چرخه یکنواختی زندگیتان را در هم شکند.

 

تعبیر خواب آسانسور خراب

کتاب سرزمین رویاها:

آسانسور خراب در خواب نشانه دردسر و گرفتاری است.

کارل گوستاو یونگ: اگر در خواب ببینید که آسانسور یک وری می‌رود نشانگر این است که تلاش‌های شما نتیجه عکس خواهد داد و در رابطه یا کارتان به جایی نمی‌رسید.

 

سخن آخر

تعبیر خواب آسانسور از نظر معنوی نمادی از فراز و فرودهای زندگی شماست. شرایط محیطی و وضعیت زندگیتان در بیان تفسیر رویا بسیار تاثیر گذار است. خواب شما درباره دیدن آسانسور چگونه بوده است؟ آیا خود را در آسانسور شیشه‌ای یا در حال سقوط دیده‌اید؟ با ارسال رویای خود در انتهای همین مطلب از تفسیر آن آگاه شوید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Register New Account
عضویت در سایت
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare