تعبیر خواب گاو – دیدن گاو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گاو - دیدن خواب در گاو چه تعبیری دارد؟

گاو در طول تاریخ سمبل خیلی چیزها برای انسان بوده است. یکی از دلایل اهمیت این حیوان، به خاطر این است که از گذشته غذای انسان را تامین می‌کرد. دیدن گاو در خواب انسان تعبیر و مفهومی مخصوص به خود را دارد. در این مطلب سعی داریم تا حالات مختلف این خواب، از جمله گاو نر، ماده، شیرده و غیره را برای شما شرح دهیم.

 

تعبیر خواب گاو از نظر معبرین اسلامی

تعبیر حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی سوار بر گاوی شده‌ای که متعلق به خودت است، یعنی برای شخصی بزرگ و عالی رتبه خدمتی انجام می‌دهی.
اگر ببینی که یک گاو نر وارد خانه شما شود، یعنی خداوند رزق و روزی شما را افزایش دهد و غرق در نعمت‌ها و رحمت خداوند می‌شوید.

تعبیر ابراهیم کرمانی

اگر گاوی نر وارد محله یا منزل شما شود، به این معناست که خیر و لطف پروردگار شامل حال شما می‌شود.
اگر ببینی گاو نر به تو شاخ می‌زند و تو را به زمین می‌اندازد، یعنی از کار خود برکنار می‌شوی. اگر در کار تجارت مشغول به کار هستی به شما ضرر می‌رسد، همچنین اگر مدیر یا رئیس جایی هستی، تنزل مقام پیدا می‌کنی.
اگر ببینی گوشت گاو یا گاومیش می‌خوری، سود هنگفتی نصیب شما می‌شود.
اگر ببینی کباب و بریان گوشت گاو خورده‌ای، به این معناست که از هیچ چیز وحشت نداشته باش و از هر شری در امان خواهی بود.

تعبیر خواب این‌که گاو ماده‌ای به خانه تو بیاید، به معنای مال و ثروت است.

تعبیر ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر در خواب گاوی را ببینی که حامله است، یعنی حس امید به فردای بهتر در شما ایجاد می‌شود و در زندگی خوش‌بین خواهید بود.
 • هنگامی که در خواب خود گاو فربه ببینی یعنی وصلتی برای شما در راه است و این ازدواج با زنی ثروتمند و مرفه است.
 • اگر ببینی گاو ماده‌ای را دوشیدی و از شیر آن نوشیدی، تعبیر آن است که مال و اموال تو افزایش می‌یابد، اگر این خواب را فردی ببیند که در زندان است یا گیر و گرفتاری دارد، تعبیر آن است که آزاد خواهد شد و مشکلاتش حل می‌شود. اگر شخصی که در نظر دیگران اهمیت ندارد و جایگاه بالایی نداد این خواب را ببیند، به چشم دیگران عزیز می‌شود و به مقام خوبی می‌رسد.حال اگر در خواب ببینی مانند گاو دم داری، زندگی‌ات سرشار از نعمت و ثروت شود. در این دنیا با شادمانی و خوشی زندگی می‌کنی و لذت می‌بری، اما ایمان و تقوای شما سست می‌شود و به راه بد کشیده می‌شوید.
 • اگر در خواب ببینید گاوی به شما لگد زد، به این معناست که از جایی آسیب می‌بینید یا دچار ضرر می‌شوید.
 • اگر ببینی گاوی تو را گاز می‌گیرد، یعنی به زودی در شرایطی سخت و دشوار قرار می‌گیرید.
 • اگر ببینی با گاو ماده‌ای جنگ می‌کنی و آن گاو را زخمی کرده‌ای، تعبیر آن است که به زن خودت خیانت کردی.
 • اگر ببینی گاو ماده‌ای به خانه تو آمد، ثروتمند و مرفه می‌شوی.
 • اگر ببینی گاو ماده‌ای خریده‌ای و در حال صحبت با آن هستی، در زمینه کاری به مراتب بالاتری می‌رسی.اگر ببینی چشم تو شبیه چشم گاو است یعنی به مقام و منصب بالایی می‌رسی.

 

تعبیر جابر مغربی

جابر مغربی می‌‌گوید: اگر ببینی با گاوهای نر در جنگ و جدال هستی، به این معناست که دشمنی قدرتمند خواهی داشت و با او درگیر خواهی شد.
اگر ببینی گاوها زمین را شخم می‌زنند، یـعـنـی برکت یه زندگی شما می‌آید.
اگر ببینی پای تو مثل پای گاو می‌باشد، یعنی نیرومند و صاحب قدرت می‌شوی.

تعبیر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌‌فرماید: تعبیرهای گاو ماده پنج مورد است: اول ریاست بر دیگران، دوم به دست آوردن پول و ثروت، سوم عزیز و گرامی شدن، چهارم آینده‌ای پر از خیر و خوشی، پنجم سود و فراوانی .

تعبیر خواب گاو وحشی یعنی فردی با شما دشمنی دارد.

تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی

خواب گاو وحشی

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب، گاوی ببینید که وحشی است و قصد حمله دارد، یعنی در زندگی شما دشمنی وجود دارد که ذات خوبی دارد، ولی به خاطر یک سری مسائل با شما بد شده و قصد دارد شما را مغلوب کند.اگر در خواب ببینید سوار گاوی نر شدی و آن گاو مطیع شماست، یعنی در کارهای سخت و دشوار به موفقیت می‌رسید.

خواب سوار گاو شدن

اگر ببینید سوار گاو نر می‌شوید ارتقای مقام می‌یابید.

اگر از گاوی که سوار آن هستید، پایین بیایید، خوشبختی و نعمت از شما دور می‌شود، به ویژه اگر این گاو راه خود را پیش بگیرد و ببینید دور و دورتر می‌شود و یا فردی سوار آن شود و برود، تعبیر آن است که از شغل خود اخراج می‌شوید.

خواب طویله گاو

اگر در خواب ببینید طویله ای پر از گاو دارید، هر چه تعداد گاوها بیشتر باشد، ثروتی که به شما می‌رسد عظیم‌تر خواهد بود. ولی اگر ببینید طویله ای گاو هست، اما فقط یکی از این گاوها برای شماست، در شراکت و یا کاری راه پیدا می‌کنید که برای شما نفع دارد. گاو چاق و فربه در خواب دیدن به معنای نعمت‌های فراوان است وگاو لاغر دچار شدن به تنگ‌دستی است.

خواب فروختن گاو

اگر در خواب ببینید کسی از شما گاوتان را گرفت و در عوض چیزی به شما داد، هر چیزی که باشد تعبیر آن است که زیان می‌بینید. اگر گاو خو را بفروشید و در ازای آن پول دریافت کنید، رزق و روزی شما از بین می‌رود. همچنین دچار مصیبت می‌شوید. به این دلیل که پول را در خواب دیدن در هر صورت معنیا خوبی ندارد و به معنای سختی و مشقت در زندگی تعبیر می‌شود. اگر در خواب خود دیدید که برای خرید گاو پول می‌دهید نیکوست، چرا که درهای خیر و رحمت به روی شما گشوده می‌شود و از این پس زندگی‌تان سر و سامان می‌گیرد.

 

تعبیر خواب موضوعی در مورد گاو

تعبیر دیدن گاو در خواب

اگر در خواب فقط گاو ببینید و چیز دیگری در این خواب نباشد، گاو به تنهایی در خواب به معنای آن است که عمری طولانی همراه با سلامتی خواهید کرد. اما تعبیر گاو سیاه یا زرد آن است که خوش‌شانسی سراغ شما می‌آید و در زندگی غرق در خوشبختی می‌شوید، همچنین دارایی گران‌بهایی از آن شما می‌شود. این دارایی گران‌بها می‌تواند مادی یا معنوی باشد؛ شاید تغییری در زندگی شما ایجاد شود که درهی خوشبختی را به رویتان باز کند.

تعبیر خواب گاو با لکه سفید یعنی موفقیت برای شما رخ می‌دهد.

گاو با لکه سفید

اگر گاوی را ببینید که روی پوستش لکه‌های سفید دارد، تعبیر آن است که سال خوبی در انتظار شماست. تمامی امور شما به بهترین نحو ممکن انجام خواهد شد و به موفقیت می‌رسید.

گاو فربه

خواب گاو بسیار چاق و فربه‌ای یعنی طول عمرتان بیشتر می‌شود. به‌علاوه، شاید به معنای زنی کینه‌توز و بدسرشت باشد که وارد زندگی‌تان می‌شود.

گاو شاخ‌دار

اگر در خواب گاوی شاخ دار ببینید، این گاو نمادی از یک زن سرکش است. این زن مطیع نیست و از شما فرمان نمی‌برد، امکان دارد با چنین زنی در ارتباط باشید یا اگر خودتان زنی هستید که این خواب را دیده است، یعنی خود شما شخصیتی جنگجو و سرکش دارید.

گاو نر مهاجم

به معنای خشم و ناراحتی شماست. نشان از عقیم بودن شخص مذکر دارد، شاید اطرافیان به خاطر این مشکل‌تان به شما کنایه می‌زنند. شاید مردی دوست دارد که صاحب فرزند شود، ولی عقیم است، یا این‌که همسرش مخالف بچه‌دار شدن است. گاو نر کشته شده در خواب به معنای غلبه بر امیال و هوس است، همچنین می‌تواند به معنای حمایت و مواظبت از اشخاص دیگر باشد. اگر گاو نر کشته شده قربانی شود، یعنی در زندگی خود را فدای دیگران می‌کنید و بسیار از خود گذشته هستیدف شما دیگران را اولویت قرار می‌دهید. اگر خواب ببینید روی گاو نر سواری می کند، به این معناست که شما در تصمیم‌گیری‌ها بر خود مسلط هستید و فردی یا اقتدار هستید.

تعبیر خواب گوساله و گاو به معنای علاقه برای داشتن فرزند است.

تعبیر خواب گاو و گوساله باهم

این خواب تعبیر آن است که شما دوست دارید صاحب فرزند شوید. شاید این را از صمیم قلب بخواهید و برای همین این گاو و گوساله را در خواب می بینید.

 تعبیر خواب گاو آرام

اگر در خواب گاوی بسیار آرام ببینید، به این معناست که کسی برای شما محدودیت ایجاد کرده و مانع پیشرفت شما می‌شود. احتمال دارد در محل کار، آن‌طور که باید و شاید به خدمت‌های شما توجه نشود و جایی برای پیشرفت در این زمینه نداشته باشید. احتمال دارد شما با کسانی در تماس هستید که فقط سعی دارند استعدادهای شما را سرکوب کنند، خود شما نیز از این که این افراد را کنار بگذارید واهمه دارید.

تعبیر خواب گاوی در حال زایمان

دیدن گاوی که می‌خواهد زایمان کند، یعنی در جنبه‌های مختلف زندگی خوشبخت می‌شوید. در کل، دست به هر کاری بزنید موفق می‌شوید. این خواب اشاره دارد که اکنون زمان خوبی برای خلاق بودن و تجربه‌های نو است. از لحاظ خانوادگی، به آرامش و شرایط خوبی می‌رسید. بنابراین، روابط شما نیز بهبود می‌یابد.

تعبیر خواب گاو مرده

دیدن چنین خوابی نمی‌تواند مثبت باشد. در انجام امور با شکست مواجه می‌شوید و اتفاقات بدی در انتظار شماست.
ممکن است کسی در کار شما اختلال ایجاد کند و اوضاع خوب پیش نرود. دیدن گاو سلاخی شده در خواب نمادی از مصیبت و بلایی بزرگ است.

دوشیدن شیر گاو در خواب به معنای سلامتی است.

تعبیر خواب دوشیدن شیر گاو

اگر در خواب ببینید که شیر گاوی را می‌دوشید، تعبیر آن است که همیشه صحت و سلامت خواهید بود. اگر مبتلا به بیماری هستید حالتان خوب می‌شود. همچنین به معنای بارداری نیز هست، احتمالاً خبر بارداری یکی از نزدیکان را خواهید شنید و یا آن‌که خودتان صاحب فرزند خواهید شد.
همانطور که می‌دانیم فقط گاو باردار توانایی تولید شیر را دارد و به همین دلیل دیدن چنین خوابی نمادی از بارداری به شمار می‌رود. اگر این خواب را ببینید مطمئن باشید که تولدی جدید در راه است
اگر در خواب ببینید که شیر گاو به وسیله دستگاهی دوشیده می‌شود، تعبیر آن است که در رابطه با بارداری خود باید بیشتر حواستان جمع باشد و مواظب سلامت جسمتان باشید. شاید این خواب حاکی از ترس‌های شما برای مادر شدن است که نکند نتوانید این حس را تجربه کنید.

تعبیر خواب یک گله گاو

تعبیر این خواب آن است که شما مایل هستید تا بیشتر مراودات اجتماعی داشته باشید و بیشتر در جمع حضور پیدا کنید. این خواسته می‌تواند به دلیل نیاز شما برای رفع تنهایی‌تان باشد.

تعبیر خواب گاو نر و گاو ماده

چنین خوابی خوب است. احتمالاً به اعضای خانواده شما اضافه می‌شود و تولدی جدید در راه است. در حقیقت، این خواب با خوشحالی و احوالات خانواده مرتبط است و خبر از شادی در بین شما می‌دهد.
خوشبختی و خوش شانسی در خانواده شما جاری خواهد شد و همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود.

تعبیر خواب گاوی در حال علف خوردن

این خواب تعبیری مثبت دارد، در واقع خوش‌شانسی به شما روی می‌آورد و از جایی به شما خیری می‌رسد. دیدن این خواب در ارتباط با دستاوردهای مالی بزرگ است.

 

تعبیر خواب گاو از نظر روانشناسان

تعبیر لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو در این باره می‌گوید: گاو چاق نماد خوشبختی در زندگی است. گاو لاغر به معنای خرید چیزی با قیمت گزاف و بالاست.

تعبیر گاو خشمگین در خواب به معنای فرد احساساتی است.

تعبیر کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ بر این باور است که دیدن گاو در خواب نمادی از شخصیت مطیع و منفعل شماست. در حقیقت، این خواب اشاره به فردی دارد که حرف‌های دیگران را بی چون و چرا می‌پذیرد. همچینن، می تواند به معنای احساسات مادرانه و محبت مادری داشته باشد. در برخی فرهنگ‌ها، این حیوان را نماد برکت و باروری می دانند.

 • اگر اسکلت گاو را در خواب ببینید این است که مادرتان یا کسی که حق مادری به گردن شما دارد، آن‌طور که باید به شما مهر و محبت نمی‌کند و این خلع دوست داشته شدن از جانب مادر در این فرد بیداد می‌کند.
 • خواب دیدن اینکه شما گاوی را می‌دوشید، یعنی شما فردی ساعی و زرنگ هستید، این نماد فردی است که در زندگی نهایت تلاش خود را به کار می گیرد.
 • دیدن گله گاو در خواب بیانگر این است که لازم است در ارتباطات خود جانب احتیاط را رعایت کنید. دیدن یک گله گاو در خواب بیانگر نبود فردیت است. شما شخصی برونگرا هستید و دوست دارید که همیشه با مردم باشید.
 • دیدن رم کردن گله گاو‌ها در خواب به این معناست که شما در امور زندگی، تسلط کافی ندارید و نمی‌توانید تصمیمی درست بگیرید.
 • دیدن گاو نر در خواب، نمادی از قوی بودن است، شما می توانید در شرایط سخت زندگی، انعطاف‌پذیر باشید.
 • دیدن یک گاو خشمگین رام نشده بیانگر این است که فردی احساسی هستید که نمی توانید با عقل و منطق رفتار کنید. گاو نر ممکن است بیانگر فردی در زندگی‌تان باشد که در برج ثور به دنیا آمده است.

 

سخن آخر

در این مطلب به تعبیر خواب گاو پرداختیم. شما عزیزان می‌توانید خواب خود را در پایین همین صفحه بنویسید تا کارشناسانمان در اسرع وقت، تعبیر آن را درج کنند.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
 • Total (0)
Compare