تعبیر کفش پاره در خواب دیدن چیست؟ خیانت یا سفر؟

تعبیر کفش پاره در خواب دیدن

دیدن کفش در خواب یکی از مواردی است که شاید برای شما هم پیش آمده باشد. تعبیر خواب کفش همیشه یکسان نیست و یک معنی ندارد. مثلا تعبیر خواب پاره شدن کفش با سایر تعابیر آن فرق دارد.

 

تعبیر کفش پاره در خواب از نظر معبرین اسلامی

منوچهر مطیعی تهرانی در این باره می گوید: اگر زنی در خواب ببیند کفش هایش پاره شده‌اند، همسرش شغل خود را از دست می دهد.

اگر ببیند کفشش سوراخ شده، همسرش به او خیانت می‌کند.

اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده و کهنه شده است که نمی تواند از آن استفاده کند، همسرش بیمار می‌شود.

تعبیر خواب کفش نو پوشیدن: اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد.

تعبیر خواب کفش سیاه: اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود.

تعبیر خواب کفش سبز: اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود.

تعبیر خواب کفش قرمز: اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود.

تعبیر خواب کفش زرد: اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

 

تعبیر خواب موضوعی درمورد کفش پاره

خواب کفش پاره و کهنه

اگر خواب ببینید که کفش‌های کهنه و پاره به پا دارید، به معنای رفتن به سفری است که مقصد آن مشخص نیست. شاید برای رفتن به سفر برنامه‌ها داشته‌اید و حال می توانید به جایی که در خواب دیده‌اید سفر کنید و از آن مکان لذت ببرید.

 

تعبیر خواب کفش پاره از نظر روانشناسان

آنلی بیتون مى‏‌گوید: داشتن کفش‌های کثیف و پاره یعنی شما با رفتار نادرست و خودخواهانه‌ برای خود دشمن‌تراشی می‌کنید.

 

سخن آخر

همانطور که متسحضر هستید در تمامی کتب تعبیر خواب پوشیدن کفش کهنه اسارت در بند زنان یا دختران زیبا و البته فریبنده است در واقع میتوان گفت این رویا نشان دهنده ی یک احتیطا بزرگ است و باید مراقب دام زنی زیبا رو و البته با اهداف پلید باشید اگر فرد متاهلی ببیند یک جفت کفش پاره می پوشد به نشانه ی کمرنگ شدذن رابطه اش با همسر و از طرفی ممکن است فریب زنان یا دختران دیگری را بخورد که در کمین او و زندگی اش هستند شخصی به نزد جابر مغربی فرا می رسد و به ایشان میگوید خواب دیدم که در کوچه ی خودمان یک لنگه کفش پیدا میکنم که ظاهری عجیب داشت و پاره بود بعد به منزل می اوردم و آن را در خانه می پوشم و چند قدم میزنم تعبیرش چیست؟ شیخ به این زن پاسخ داد این روزها باید خیلی بیشتر از قبل حواست به زندگی ات باشد و توجه و اهمیت بیشتری را به شوهرت بدهی چرا که احتمالا رابطه ی عاطفی یا عاشقانه ی شما دو نفر بسیار کم شده است و خدای ناکرده ممکن است بصورت تدریجی شما را برای همیشه ترک کند و فکر تجدید فراش باشد.

چنانچه تعبیر و تفسیر رویای خود را در این مطلب پیدا نکردید آن را برای کارشناسان ما ارسال نمایید. همچینین شما می توانید تعبیر خواب چکمه را نیز در انگیزه بخوانید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare