تعبیر خواب خریدن ماهی چیست؟ ثروت یا وصال عاشقانه؟

تعبیر خواب خریدن ماهی

دیدن ماهی در خواب تعابیر مخصوص به خود را دارد. اما اگر خواب خریدن ماهی را ببینید در اکثر مواقع تعبیرش مثبت و نیکو است. شاید خواب بازار ماهی‌فروشان بینید، یا آن‌که خواب ببینید ماهی مرده خریدید. این‌ها از جمله خواب‌های رایج است. در اغلب اوقات،‌ این خواب به معنای نعمت و برکت در زندگی است. در این مطلب به تعابیر معبرین و روانشناسانی که اشاره‌ای به تعبیر خواب خریدن ماهی داشته‌اند پرداخته‌ایم.

 

تعبیر خواب خریدن ماهی از نظر معبرین اسلامی

تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدی ماهی خریدی، به این معناست که تلاش‌های شما نتیجه می‌دهد و موفق می‌شوید. اگر ماهی را هدیه بگیرید از سوی آن شخصی که هدیه داده است، به ثروت و نعمت می‌رسید.
خریدن ماهی مرده از بازار به معنای به دست آوردن مال و منال است، همچنین می‌تواند به معنای وصلت و ازدواج باشد.

تعبیر موضوعی درمورد خواب خریدن ماهی

 • خریدن ماهی به معنای آن است که اطرافیانتان به شما دروغ می‌گویند.
 • دیدن بازار ماهی فروشان یعنی فرصت‌های طلایی پیش روی شماست.
 • اگر شما ماهی دارید به این معناست که خوشی‌های بسیاری را در زندگی تجربه می‌کنید.
 • خریدن ماهی در خواب یعنی با شخصی که انتظارش را ندارید ملاقات خواهید کرد.
 • خریدن ماهی قرمز در خواب به معنای وصال و رابطه های عاشقانه است.
 • دیدن ماهی قزل آلا در بازار به پیشرفت‌ها و دستاوردهای عالی تعبیر می‌شود.
 • اگر در خواب دیدی در حال فروختن ماهی هستی، یعنی شانس به تو روی آورده و موفقیت نصیبت می‌شود.

تعبیر خواب خریدن ماهی از نظر روانشناسان

تعبیر کارل گوستاو یونگ

 • اگر در خواب دیدی به بازار ماهی رفتی، تعبیر آن است که زندگی شما دچار تغییر و تحولات مثبت می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی در بازار ماهی، ماهی‌های فاسد و بدبو وجود دارد یعنی وضعیت روحی شما مساعد نیست، اما تظاهر به خوشحالی می‌کنید.
 • دیدن ماهی فروشان در خواب به معنای نعمت و ثروت عظیم در زندگی است.

 

کلام آخر

در این مطلب سعی شد تعابیر مختلف از خرید ماهی گرفته تا بازار ماهی و ماهی فروشان را برای شما شرح دهیم. در کل، خریدن ماهی معنای مثبتی دارد و به دست آوردن ثروت و مال است. مگر در مواردی که ظاهر ماهی خوب نباشد.

شما می توانید تعبیر خواب ماهی ریز و تعبیر خواب ماهی گرفتن را نیز در این مطالب دنبال کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
 • Total (0)
Compare