تعبیر خواب خوردن ماهی و گوشت ماهی چیست؟ ثروت یا بیماری؟

تعبیر خواب خوردن ماهی چیست

خواب خوردن ماهی و گوشت ماهی از دیدگاه معبرین مختلف تعبیرهای گوناگونی دارد. در این مطلب، به معانی مختلف این خواب می‌پردازیم. تعبیر خواب خوردن ماهی و گوشت ماهی بسیار خوب و عالی می‌باشد، می‌تواند نشانه به دست آوردن مال و غنیمت بسیار زیادی باشد. خواب خوردن ماهی، خوابی کاملاً معمول است. برای درک معنی چنین خوابی باید عناصری که در خواب همراه و در کنار ماهی بوده‌اند را مد نظر بگیریم.

 

تعبیر خواب خوردن ماهی و گوشت ماهی از نظر معبرین اسلامی

تعبیر ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب دیدی ماهی می‌خوری یعنی از سوی خدمتکار یا فرد زیردستی زیان و ضرر می‌بینی و همچنین به معنای سفر هم می‌تواند باشد.

  • اگر ببینی قلیه‌هایی از گوشت ماهی می‌خوری، با رفتن به سفری به مال و منال می‌رسی.
  • اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک بدهد، فردی با جایگاهی بالا به شما ظلم می‌کند.

تعبیر جابر مغربی

 جابر مغربی می‌گوید:

  • اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته می‌خوری، تعبیر آن است که به همان اندازه به ثروت می‌رسی.
  • اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده بخوری، به این معناست که شما شخصی پرهیزگار هستید و در راه کسب علم پیشرفت می‌کنید. همچنین، با انسان‌های بزرگ و صاحب منصب نشست و برخاست می‌کنید.
  • ولی اگر شما فردی بدذات و بد نیت باشید، به معنای اتفاقات ناراحت‌کننده است. لازم به ذکر است دیدن ماهی کباب شده تازه در خواب، بهتر از ماهی شور می‌باشد.

تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

  • اگر در خواب دیدی ماهی را یک باره قورت دادی و خوردی، تعبیر آن است که فردی طماع هستید.
  •  اگر ماهی پخته خوردی، یعنی به نعمت و اموال بسیاری می‌رسید.
  • اگر ببینید ماهی شور می‌خورید، فرقی ندارد دودی باشد یا تازه، اگر که شور باشد، دچار بلا و گرفتاری می‌شوید.

تعبیر ابراهیم کرمانی

 ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت ماهی می‌خوری، ثروتمند می‌شوید.

 

تعبیر موضوعی درمورد خواب خوردن ماهی و گوشت ماهی

تعبیر خوردن ماهی در خواب به طور کلی

 تعبیر خوردن ماهی یعنی به شما خبرهای خوبی خواهد رسید.
همچنین، به معنای سلامتی و رزق و روزی نیز هست. البته باید به مزه ماهی توجه کرد. هر چه ماهی خوشمزه تر باشد تعبیر بهتری از آن می‌توان برداشت کرد.
خوردن ماهی خام در خواب نشانه‌ی آن است که شما در رابطه با آینده و اتفاقات آن نگران هستید.

اگر خواب ببینید در رستوران ماهی می‌خورید این خواب نمادی از شروعی جدید در زندگی است. نوع غذا نیز اهمیت دارد. ممکن است نام دقیق ماهی که در خواب می‌خورید را ندانید اما اگر بدانید، تعبیر دقیق‌تری از خواب خود به دست می‌آورید. ماهی در خواب طبق افسانه‌ها به معنای یاس و نا امیدی است.

خوردن ماهی خام در خواب به معنای آن است که درباره آینده نگران هستید.

تعبیر خواب خوردن ماهی درون بشقاب

اگر در خواب ببینید مشغول خوردن ماهی هستید، مثلا چیپس و ماهی یا این‌که در رستوران ماهی می‌خورید نشانه‌ی آن است که پس از سختی‌ها، موفقیت از آن شما می‌شود.  «ماهی» نماد غرایز درونی و خلاقیت شما است. چون که ماهی به اقیانوس و رودخانه مربوط می‌شود، می‌تواند به معنای تغییر احساسات عاطفی شما باشد. بشقابی که از آن می‌خورید نیز باید به آن دقت شود. مانند جزر و مد موج‌ها، امور شما نیز می‌تواند منظم و مرتب پیش رود و یا آن‌که با آشفتگی باشد. اگر بشقابی که از آن ماهی می‌خورید سفید باشد سمبلی از آرامش و حس امنیت است. در حالی که اگر بشقاب رنگی باشد یا یکی از بشقاب‌های آشنای آشپزخانه‌تان باشد، پس این خواب اشاره به تلاش‌های شما برای رسیدن به موفقیت دارد.

تعبیر خواب براساس نوع ماهی در خواب

نوع ماهی که در خواب می‌خورید نیز اهمیت دارد. اگر در خواب سالمون بخورید، خبر از شروع رابطه عاشقانه جدید می‌دهد. شاید کسی قرار است شما را به صرف خوردن ناهار یا شام دعوت کند. دیدن ماهی خال خالی در خواب می‌تواند به معنی شروعی جدید و نو باشد که اگر خواب ماهی آزاد ببینید احتمال دارد اطرافیانتان به شما پیشنهادهای مفیدی کنند. خواب ماهی کاد می‌تواند نشانه‌ی آن باشد که دیگران از شما درخواست کمک می‌کنند. اگر خواب ببینید ماهی قرمز می‌خورید تعبیر آن است که زندگی‌تان غرق در رفاه و آسایش می‌شود. ( تعبیر خواب ماهی قرمز را بخوانید.)

اگر خواب دیدید ماهی سوخته می‌خورید، این خواب یعنی شخصی با شما مشورت می‌کند تا تصمیم درست بگیرد، اما می‌تواند به معنای تنهایی هم باشد.

تعبیر خواب خوردن ماهی در رستوران

اگر خواب دیدی در کافه یا رستوران در حال خوردن ماهی هستی، این خواب به معنای ایجاد تعادل در زندگی شماست. خوردن ماهی در رستوران در اکثر موارد تعبیری خوب و نیکو دارد.. بنابراین، غرق در خوشبختی و شادی خواهید شد.

تعبیر خواب خوردن ماهی با یک نفر دیگر

اگر در خواب ببینید به همراه شخصی دیگر، مشغول خوردن ماهی هستید، یعنی در زمینه کاری پیروز می‌شوید. همچنین، می‌تواند به معنای آن باشد که در محیط کاری شرایط به نحوی بوده که شما احساس بیهودگی و بی کفایتی پیدا کرده‌اید. اگر خواب ببینید باقی افراد در حال خوردن ماهی هستند، به ویژه اگر دور یک میز  نشسته باشند، نشانه‌ی آن است که لحظات خوشی را سپری خواهید کرد و غرق در لذت و خوشی خواهید شد.

تعبیر خواب خوردن ماهی خام

ماهی خام معمولاً به صورت مرینیت (مزه دار کردن) یا چاشنی زده است و می‌تواند در خواب به شکل‌های مختلفی پیدا شود. خوردن ماهی خام می‌تواند حاکی از آن باشد که در وضعیت زندگی‌تان دچار بی ثباتی شده است. اگر ماهی خام پیش از خوردن فریز شده باشد، یعنی رقیبان خود را شکست می‌دهید.

تعبیر خواب خوردن ماهی آب شور

خوردن ماهی آب شور یعنی شما شخصی اجتماعی و اهل معاشرت نیستید. ترجیح شما این است که کارهایتان را به تنهایی انجام دهید. در حقیقت، شما باید به خود و خواسته‌هایتان اهمیت دهید.

تعبیر خواب خوردن ماهی قزل آلا یا سالمون

کباب کردن سالمون در خواب می‌تواند به این معنا باشد که مشکلات خود را حل می کنید. بر اساس (کتاب) تعبیر خواب‌های باستان، خوردن سالمون نشانه‌ی خوبی است. دیدن خواب خوردن قزل آلا  در خواب به معنای خوش شانسی و پول زیاد است. قزل آلا اغلب ارتباطی نزدیک با سالمون دارد – چرا که از یک خانواده هستند. از آنجا که ماهی قزل آلا جزء ماهی های چرب است، خوردن این ماهی یعنی به زودی باید شرایط سختی را پشت سر بگذارید.

تعبیر خواب خوردن ماهی خال خالی

ماهی خال خالی به کارهای تیمی و گروهی مربوط می‌شود. این خواب از این خبر می‌دهد که دیگران شما را مورد حمایت قرار می‌دهند.

 

تعبیر خواب خوردن ماهی و گوشت ماهی از نظر روانشناسان

تعبیر کارل یونگ

کارل یونگ می‌گوید:خواب خوردن ماهی نمادی از اعتقادات، انرژی و روح زندگی است. ماهی غذای روح است. خواب خوردن و یا دیدن ماهی پخته بیانگر این است که شما در زندگی، به مرحله جدیدی از احساسات می‌رسید و درک و بینش شما بالاتر می‌رود.

تعبیر لیلا برایت

لیلا برایت می‌گوید: خوردن ماهی خشک در خواب، نشانه‌ی بیمار شدن و مریضی است.

تعبیر آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید: خواب خوردن ماهی به معنای صلح و دوستی است.

 

سخن پایانی

در پایان باید گفت که خوردن ماهی بر اساس اکثر کتاب‌های تعبیر خواب به معنای ناامیدی است. اما بعد از این نا امیدی‌ها و ناراحتی‌ها، دستاوردهای بزرگی در انتظار شماست. غذایی که در خواب خورده می‌شود در حقیقت با خواسته‌های شما رد زندگی در ارتباط است. اشتها نشانه‌ی موفقیت است. این خواب اساساً به معنی آن است که شما فرصت دارید تا به آرزوهای خود برسید و آن‌ها را عملی کنید.

شما می توانید تعبیر خواب ماهی ریز و تعبیر خواب ماهی گرفتن را نیز در این مطالب دنبال کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare