تعبیر خواب ماهی قرمز – معنای دیدن ماهی قرمز در تنگ یا حوض

تعبیر خواب ماهی قرمز - دیدن ماهی قرمز در خواب

ممکن است شما هم خواب ماهی قرمز را دیده باشید. برخی افراد خواب ماهی قرمز را بی مفهوم می‌دانند و به همین علت شاید از تعبیر آن غافل شوند، اما از نظر برخی دیگر، خواب ماهی قرمز سمبلی از ماجرایی در زندگی شماست که باید تعبیر شود. دیدن ماهی قرمز در خواب می‌تواند تعبیری مثبت یا منفی داشته باشد. پس بهتر است در این مطلب با ما همراه باشید تا با تعبیر خواب ماهی قرمز آشنا شوید.

 

تعبیر خواب ماهی قرمز از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: ماهی با رنگ سرخ به معنای بزرگی و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی به این رنگ درون شیشه یا تنگ به شما بدهد، از آن ماهی‌هایی که سر سفره‌ی هفت سین گذاشته می‌شود، شما غرق در خوشبختی می‌شوید و به خواسته‌های خود می رسید. اگر شما به کسی ماهی قرمز بدهید، تعبیر آن است که شما به این شخص کمک می کنید تا مشکلاتش را حل کند.

تعبیر ماهی قرمز به معنای احساسات و عواطف شماست. تعبیر موضوعی خواب ماهی قرمز

دیدن ماهی قرمز در تنگ آب

تنگ ماهی در واقع به معنای احساسات و حالات روحی ماست. شفافیت و کیفیت این تنگ هر چه بیشتر باشد، خبر از احوالات خوب‌تر و بهتر شما می‌دهد. در حقیقت بیننده خواب در مقابله با احساساتش دچار مشکل است و از درون با خود کلنجار می‌رود. خواب تنگ ماهی می خواهد به شما بگوید که سعی کنید در مواقعی که احساساتی می‌شوید خود را کنترل کنید. اگر در خواب ببینی که به تماشای ماهی قرمز درون تنگ نشسته‌ای، یعنی شما از اجتماع و مردم دوری می کنی، همچنین نمی توانید در برخورد با دیگران آن‌طور که باید خون‌گرم و صمیمی باشید.

تعبیر خواب یک ماهی قرمز رنگ بزرگ در تنگ آب

اگر در خواب یک ماهی بسیار بزرگ در تنگ آب دیدی، یعنی شما نمی‌توانید مشکلات زندگی خود را حل و فصل کنید. به این معنا که آن گرفتاری یا افکار نگران‌کننده آن‌قدر شما را پریشان کرده است که دیگر توان تصمیم‌گیری درست را ندارید.

نجات دادن ماهی قرمز به معنای رسیدن به ثروت است.

تعبیر خواب ماهی قرمز مرده

ماهی قرمز مرده در خواب سمبلی از ناامیدی و نداشته‌هاست. این فقدان و نداشته‌ها می‌تواند مربوط به وضعیت مالی و عاطفی فرد مربوط شود. از آنجایی که ماهی در خواب اغلب به معنای ضمیر ناخودآگاه است، پس اگر ماهی قرمز مرده در خواب ببینی، یعنی موضوعی قدیمی و در گذشته اثراتش از بین رفته و زمینه موفقیت های جدید برای شما فراهم می‌شود. اگر ماهی قرمز مرده یا ماهی قرمز کوچک مرده را در خشکی ببینی، یعنی بعد از خوشی‌ها دچار ناراحتی و غم می شوید. اگر ماهی در حال جان دادن باشد یا نیمه جان باشد، تعبیر آن است که در زندگی خود باید بر تلاش خود بیفزایید. اگر در خواب دیدی که ماهی قرمزی را نجات می‌دهی یعنی تلاش‌های شما نتیجه می دهد و از لحاظ مالی سر و سامان می گیرید.

ماهی قرمز و زیبا

دیدن ماهی قرمز، ماهی زیبا، تزیینی، زینتی و فیل ماهی به معنای خوشبخت شدن است.

حوض پر از ماهی قرمز

اگر حوض پر از ماهی قرمز یا چشمه ماهی ببینید، معنای نیکویی دارد. شما در آینده‌ای نزدیک ازدواج خواهید کرد یا آن‌که تولدی جدید در راه است.

تعبیر ماهی قرمز در آکواریوم به معنای شادمانی است.

ماهی قرمز در آکواریوم، تنگ یا ظرف

اگر ماهی قرمز را در آکواریوم، تنگ یا در ظرف بینید به معنای خوشی‌های زودگذر است.

تعبیر خواب ماهی قرمز برای زن باردار

اگر به عنوان یک زن باردار، در خواب مشاهده کنید که ماهی‌های قرمز به خاطر نبود آب در حال تلف شدن هستند، شما به خاطر بارداری، اوضاع روحی خوبی ندارید و این نگرانی‌ها باعث شده است که ذهن شما مشوش شود.

 

تعبیر خواب ماهی قرمز از نظر روانشناسی

تعبیر اچ میلر

دیدن ماهی قرمز در خواب، نشانه‌ی خوش شانسی اسـت.

تعبیر کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • دیدن یک ماهی قرمز در تنگ که در خانه شماست یعنی صاحب ثروت فراوانی می‌شوید.
  • اگر ببینی بچه‌ها با یک ماهی قرمز بازی می‌کنند به معنای خوشحالی و خبرهای خوب است.
  • اگر ماهی قرمز بخرید، تعبیر آن است که یک ازدواج و وصلتی در راه است.
  • اگر زن مجرد خواب ماهی قرمز ببینید یعنی او با شخصی ثروتمند ازدواج می‌کند.

زن متاهل، ماهی قرمز ببیند یعنی طلاق می‌گیرد.

  • اگر زن متاهل خواب ماهی قرمز ببیند، تعبیر آن است که کارش به جدایی و طلاق می کشد.
  • اگر ماهی قرمز مرده در خواب ببینید یعنی ناکامی در انتظار شماست.

تعبیر لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو از معبرین غربی، ماهی‌های قرمز را نشان ازدواج با فردی ثروتمند می‌داند.

تعبیر لیلا برایت

لیلا برایت می‌گوید: تعبیر خواب دیدن ماهی قرمز به معنای فرصت‌های خوب و موفقیت‌آمیز است.

 

تعبیر خواب ماهی قرمز در تمدن‌های باستانی

در تمدن‌های باستانی، ماهی قرمز در خواب نمادی از جهان ماورایی و فراطبیعی بوده است. به عبارت دیگر، این خواب به این مفهوم بوده است که خدایان و الهه‌ها در خواب مشاهده شده‌اند. دیدن ماهی قرمز در خواب از نظر برخی اشخاص به معنای خوش‌یمنی و برکت است، اما برخی دیگر عقیده دارند نمادی منفی و شیطانی است.

تعبیر خواب ماهی قرمز نشان دهنده ارتباط آن با گذشته و آینده است.

تعبیر خواب ماهی قرمز تعبیری از گذشته یا آینده

خواب‌ها را می توان براساس نشانه‌هایش به این دو مورد تقسیم کرد: یا مربوط به گذشته است یا آن‌که خبر از حال و آینده می دهد. ماهی قرمز نیز با توجه به نمادهایی که در خواب می‌بینید به یکی از این دو بخش زندگی‌تان مربوط است.

 

سخن آخر

اگر خوابی با محوریت ماهی قرمز دیده‌اید، می‌توانید شرح آن را در پایین همین صفحه بنویسید تا در اسرع وقت کارشناسان ما تعبیر آن را برایتان بگویند.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare