تعبیر خواب مار سیاه چیست؟

تعبیر خواب مار سیاه از نظر روانشناسی

اکثر معبران خواب مار را دشمنی یا خصومت می دانند. مار سیاه نیز معانی مشابهی با دشمنی برقرار می کند. در ادامه با تعابیر اسلامی، تعبیر قرآن و نظر روانشناسی آشنا می شوید.

دیدن مار سیاه در خواب چه معنایی دارد؟

۱. معبرین اسلامی

ابن سیرین می‌گوید: دیدن مار سیاه در خواب، به معنای دشمنی آشناست (از نزدیکان شما)، اما این دشمن پنهان است و هنوز نمی‌دانید که آن فرد کیست.
اگر مار سیاه را در خانه بیند، از اهل خانه، کسی با شما عداوت دارد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مارهای سیاه در خواب دیدی، یعنی دشمنان زیادی داری و عده بسیاری از تو دل خوشی ندارند.

نکته: امام صادق (ع) درباره مار سیاه تعبیر دقیقی ندارد. خواب مار از نظر امام صادق (ع) می تواند به ازدواج یا وصلت، پسر دار شدن و سیلاب و مشکلات بزرگ تعبیر شود.

۲. تعبیر خواب مار سیاه با توجه به حالت مار:

مار سیاه دو نیم شده

اگر در خواب دیدید که مار سیاهی به دو نیم تقسیم شده است، در مراودات اجتماعی باید رفتار بهتری داشته باشید. معنایش آن است که شما نمی‌توانید در ارتباطات خود موفق باشید.

مار سیاه باردار

اگر شما زن هستید و در خواب یک مار باردار ببینید به این معناست که شما باردار می‌شوید و صاحب فرزند می‌شوید. مار اگر سیاه باشد، فرزند شما پسر است.

مار سیاه کوچک

مار سیاه کوچک در خواب اشاره به شرایط مالی دارد، یعنی شما برای پیشرفت‌های مالی، آمادگی لازم را ندارید.

پوست‌ اندازی مار سیاه

اگر در خواب دیدید مارهای سیاه پوست‌ اندازی می‌کنند، این عمل آنان نوعی تولد دوباره محسوب می‌شود، بنابراین زندگی شما نیز قرار است دست خوش تغییر شود. در حقیقت، در آینده تحولات مثبتی برای شما رخ می‌دهد.

مار سیاه در خانه

اگر در خواب ببینید که مار در خانه شما به فرزندتان آسیب رساند و یا او را نیش زد، تعبیر آن است که شما با فرزندان خود مشکلاتی پیش رو خواهید داشت، حال امکان دارد بحث و مشاجره باشد یا موضوعاتی دیگر. اگر همسر شما را نیش بزند باز هم معنای قبلی را دارد. اگر ببینید که مار در خانه شما خوابیده است و کسی در خانه نیست،تعبیر آن است که از لحاظ مالی نمی‌توانید خود را تامین کنید و همیشه در تلاش برای به دست آوردن پول بیشتر هستید. اگر هیچ تلاشی برای بیرون کردن مار از خانه نمی‌کنید، از محل سکونت و محل کر خود و شغلتان رضایت ندارید. اگر از ماری که در خانه است فرار کنید، یعنی شهامت رویارویی با مشکلات خود را ندارید.

ترس از مار سیاه

اگر در خواب از مار سیاه می‌ترسید، یعنی در زندگی واقعی، شخصی مزاحم شماست و با کارهایش آرامش را از شما سلب کرده است. همچنین اگر غمی یا اتفاق ناخوشایندی در زندگی تجربه کرده‌اید این خواب را می‌بینید.

مار سبز و سیاه

اگر در خواب مار سبز و سیاه بود، تعبیر آن است که شخصی با شما دشمن است که آن شخص آشناست، اما شما اطلاع ندارید که با شما خصومت دارد. این فرد در زمانی که فکرش را هم نمی‌کنید برای شما مشکل ایجاد می‌کند.

 

تعبیر خواب مار سیاه

۳. تعبیر قرآن (مار سیاه در قرآن)

با تحقیق در قران متوجه می‌شویم که به طور کلی در قرآن کریم، سه واژه که که از نظر معنایی با اندک تفاوتی مشابه هم هستند، در رابطه با مار و اژد‌ها به کار رفته است.

تعبیر خواب مار بر اساس تشبیه و قیاس با آیات قرآنی از این موارد است:

  • دشمن است و یا بدعت گذار در دین، چون مانند مار زهرش کشنده است.

در جایی دیگر حضرت دانیال نبی می‌فرماید:

  • اگر ببینی ماری دور گردن تو حلقه زده است، زکات مال خود را نمی‌دهی،
    همانطور که در قرآن کریم آمده: «سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ» چه آنکه آن مالی که در آن بخل ورزیده‌اند در روز قیامت زنجیر گردن آن‌ها شود… (سوره آل عمران/آیه ۱۸۰ ).
  • کلمه حیّه که یک مرتبه در قرآن آمده است: «فالقا‌ها فاذا هی حیه تسعی»، موسی عصا را افکند، ناگهان مار عظیمی شد و شروع به حرکت کرد (سوره مبارکه طه آیه ۲۰).
  • کلمه ثعبان که دو مرتبه در قرآن به کار رفته است: «فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین»، ناگهان عصای خود را افکند و اژد‌های آشکاری شد (سوره مبارکه اعراف ، آیه ۱۰۶ و سوره مبارکه شعراء ، آیه ۳۲).
  • کلمه جانّ به معنای مار، در قرآن کریم دو بار تکرار شده است: «و ألق عصاک فلما رأ‌ها تهتز کان‌ها جانّ ولی مدبراً و لم یعقب یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون»، و عصایت را بیفکن هنگامی که آن را مشاهده کرد، دید با سرعت همچون ماری کوچک می‌دود، ترسید و به عقب برگشت و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد،‌ای موسی! نترس که رسولان در نزد ما نمی‌ترسند (سوره نمل/آیه ۱۰) و نیز (سوره قصص/آیه ۳۱ ).

۴. از نظر روانشناسی

حضور یک مار در رویا به مهار کردن انرژی‌های بیننده خواب اشاره دارد و رنگ سیاه نماد خطر بالقوه است. در واقع، شما باید خیلی حواستان به خودتان باشد، احتمال دارد در اثر حادثه‌ای جان شما در خطر باشد.

دیدن خواب مار سیاه می‌تواند به این تعبیر شود که از مشکلی رنج می‌برید و راهی برای برطرف کردن آن پیدا نکرده‌اید. معنای دیگر آن است که شما از لحاظ روحی در شرایط خوبی نیستید و فردی افسرده هستید. شاید هم به خاطر احساس گناه این خواب را می بینید چون در حق کسی بدی کرده‌اید. در هر صورت دیدن یک مار سیاه در خواب، خبر از آشفتگی روحی و ناراحتی می‌دهد.

سخن آخر

تصویر یک مار سیاه نمایانگر قدرت درونی شماست. غالباً این گونه رویا‌ها با وضعیت کنونی شما در زندگی بیداری در ارتباط است و بخشی از آن را انعکاس می‌کند. اگر در خواب با تهدید مار سیاه مواجه شدید نشانه این است که شما نمی‌توانید از پس دغدغه‌های ذهنی خودتان برآیید. شاید به نظر همه چیز خوب و مرتب بیاید، ولی در ناخودآگاهتان مسائلی وجود دارد که شما را نگران می‌کند.

تعبیر خواب مار از نظر یوسف نبی ممکن است به دشمنی از طرف فرزند اشاره داشته باشد. اگر می‌خواهید تعبیر دقیق‌تری از خواب خود را بدانید، می‌توانید شرح رویای خود را در انتهای این مطلب با ما به اشتراک بگذارید تا ما تعبیر آن را برای شما ارسال کنیم.

 

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare