تعبیر زنده شدن مرده در خواب؛ دلتنگی یا ثروت؟

تعبیر زنده شدن مرده در خواب -

دلتنگی اصلی ‎ترین دلیل دیدن زنده شدن مرده ها در خواب است. همه‌ ما دلتنگ افرادی می‌شویم که از دست می‌دهیم. در ادامه این مطلب با تعابیر اسلامی و نظر معبران غربی آشنا می‎شوید:

تعبیر زنده شدن مرده در خواب

۱. تعابیر معبرین اسلامی

ابن سیرین می‎گوید: اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی و از او بپرسی: “تو که مرده بودی؟”، و او هم بگوید: “من زنده‌ام”، یعنی حال و روز مرده در آن جهان خوب و نیکوست و خداوند از او خشنود و راضی است، همانطور که در قرآن کریم آمده است: وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ _ البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده‌اند، بلکه زنده به حیات ابدى شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود (آل عمران – ۱۶۹).
امام صادق (ع) می‎فرمایند: اگر مرده‌ای که او را می‌شناسی و برای شما آشناست، خواب ببینی که زنده است، به معنای عمل کردن و رفتار است، اگر «پادشاهی» یا فردی که دارای منصب مهمی است این خواب را ببیند، یعنی علم و حکمت عظیمی را فرا می‌گیرد. اگر از انجام کاری ناامید شده است، دوباره به آن کار مشغول می‌شود و موفق می‌شود. همانطور که در قرآن کریم آمده است: فَاَمَاتَهُ اللّهُ مِئَهَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ _ پس خدا او را صد سال بمیرانید، آنگاه زنده‌اش کرد (بقره-۲۵۹).
خواب زنده شدن مرده و برگشتن مرده به خانه به معنای مال و داشتن ثروت است.
حضرت دانیال می‎فرمایند: اگر در خواب ببینی مرده‌ای و زنده شدی، یعنی از گناه دست می کشید، پشیمان می شوید و در این باره توبه خواهید کرد، پس عمری طولانی خواهید داشت.

ابراهیم کرمانی میگوید:

• اگر ببینی مردی و دوباره زنده شدی، تعبیر خوب و خوش‌یمنی دارد.

• اگر ببینی مرده را زنده کرده‌ای، یعنی شخصی را به اسلام دعوت می کنی و او مسلمان می شود.

• اگر پسرت را که از دنیا رفته است را در خواب خودت زنده ببینی، تعبیر آن است که از ناراحتی و غصه‌ها رهایی پیدا می‌کنی.

• اگر زنی که پسرش مرده است در خواب ببیند که پسرش زنده شده است، به این معناست که مسافرش به خانه بازمی‌گردد.

• اگر زنت که از دنیا رفته است را در خواب خودت زنده ببینی، یعنی از لحاظ مالی فقیر و تهی دست می‌شوی.

• اگر کسی که مرده است را در خواب ببینی که زنده شده است، یعنی حال و روز او در آن دنیا خوب است و در آرامش و رحمت است ( مخصوصاً این‌که ببینی آن شخص خنده‌رو و گشاده‌رو باشد).
جابر مغربی می‌گوید: اگر کسی در خواب دید، مرده را زنده کرد، نشانه آن است که یک شخص زنده را به اسلام دعوت می کند و آن فرد مسلمان می‌شود.

۲. تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب یعنی:

دلتنگی یکی از تعابیر زنده شدن مرده در خواب به معنای دلتنگی شما برای آن شخص است. به این دلیل که دیگر آن فرد رد زندگی شما حضور ندارد، نبود او باعث اندوه شما شده است و به همین دلیل این فرد را در خواب خود می‌بینید. در واقع وقتی به شخصی که از دست داده‌اید و برای شما عزیز است بسیار فکر کنید، او را در خواب خواهید دید. این خواب کار ذهن ناخودآگاه است و افکاری که پس ذهنتان وجود دارد را در خواب نمایان می‌کند. در صورتی که بیش از حد به آن شخص عزیز مرحوم فکر کنید، احتمال این که او را در خواب ببینید بسیار زیاد می‌شود.

گوشتان به نصیحت های دیگران بدهکار نیست برخی معبرین بر این باور هستند که مردگان به خاطر هشدار و راهنمایی در خواب شخص ظاهر می‌شوند. وقتی فرد فوت شده را در خواب می بینید که شما را نصیحت می‌کند، در حقیقت این پند و اندرز از سوی ضمیر ناخودآگاه شماست. به این دلیل است که ناخودآگاه‌ شما از مشکلاتتان آگاه است و می خواهد با استفاده از شخصی که برای شما اهمیت دارد در شما تاثیر لازم را بگذارد. از این طریق می تواند نصیحت خود را انتقال دهد.
در برابر گذشته پذیرش ندارید شاید شما هنوز با مرگ آن شخص کنار نیامده‌اید و خواستار دیدار دوباره‌ی او هستید. با این وجود که شما این حقیقت را می دانید که آن فرد از دنیا رفته است، اما در مواقعی که احساسات بر شما غلبه می‌کنند سعی دارید تا او را در کنار خود تصور کنید. با به یاد آوردن خاطرات آن شخص، شما زمینه‌ای را فراهم می کنید تا در خواب او را ببینید.

۳. تعبیر زنده شدن مردگان نزدیک و آشنایان

تعبیر خواب زنده شدن مادری که مرده است

مادر نماد مراقبت و امنیت است. اگر در خواب ببینید که مادر مرده شما زنده شده است، تعبیر آن است که شما دل تنگ بخشی از وجود مادرتان هستید. به دلیل غم و اندوه از دست دادن مادر، نسبت به نیازهای خود بی تفاوت هستید، امکان دارد در این خواب راه درست به شما نشان داده شود. اگر در خواب ببینید که با مادر خود که از دنیا رفته و حالا در خواب زنده شده است حرف می زنید، یعنی شما از این طریق می‌خواهید از مادرتان کمک بگیرید تا مشکلاتتان را حل کنید. شاید این پیام از سوی مادر شما باشد و بخواهد به طریقی از شما حمایت کند.

تعبیر خواب زنده شدن پدری که از دنیا رفته است

اگر در خواب ببینید پدر مرحوم شما زنده شده است، تعابیر مختلفی دارد. پدر در خواب نمادی از حمایت، قدرت، استقلال و تصمیم‌گیری است. در واقع، با دیدن این خواب می‌فهمیم که شما نیاز به حمایت‌ها و اقتدار پدر دارید و دوست داشتید که خود نیز این خصوصیات را در وجودتان داشتید. احتمالاً در زندگی واقعی در رابطه با مسئله کاری یا موضوعی دیگر به مشکل برخوره‌اید و از این طریق می خواهید کمک بگیرید. امکان دارد این خواب از روی دلتنگی برای پدرتان باشد و با مرور خاطرات او و مهربانی‌هایش در تلاش هستید تا دوباره این محبت‌ها را دریافت کنید.

تعبیر خواب زنده شدن برادری که مرده است

اگر در خواب ببینید که با برادر خود دعوا می‌کنید که در خواب زنده شده است یعنی با دیگران دعوایی می‌کنید. اگر با دید مثبت‌تر نگاه کنیم، برادر به معنای دوستی و حمایت است. اگر در خواب ببینید که برادر مرحوم شما زنده شده است، به این معناست آن شخص یا فرد با این خصوصیات را در کنار خود ندارید و از وجودش محروم هستید.

تعبیر خواب زنده شدن خویشاوندی که از دنیا رفته است

اگر در خواب یکی از خویشاوندان مرحوم را ببینید که زنده شده است، یعنی چیزی که گم کرده‌اید یا از دست داده‌اید به شما باز خواهد گشت.  در حقیقت می‌تواند به معنای آن احساسی باشد که فرد به شما در زمان حیات خود می‌بخشید، شاید شما نیازمند عشق و محبت هستید و این احساسات را در وجود این شخص پیدا می‌کردید. ذهن ناخودآگاه  از طریق این خواب، نیازهای عاطفی‌تان را به نمایش می‌گذارد. احتمال دارد آن شخص فوت شده در رسیدن به خواسته‌هایتان به شما کمک و راهنمایی می‌رسانده است و مشوق شما بوده باشد. به همین دلیل ذهن ناخودآگاه سعی دارد تا با نشان داد آن شخص، نیازهای احساسی شما را به نمایش بگذارد.

تعبیر خواب زنده شدن دوستی که مرده است

هنگامی که دچار مشکلی می‌شوید و در حال کلنجار رفتن با آن هستید، این خواب را می‌بینید. دیدن زنده شدن دوستی که مرده است در خواب به این معناست که شما در انجام کارها و تصمیم‌گیری به مشورت و کمک نیاز دارید گاهی اوقات فقط به معنای دلتنگی برای آن دوست است. امکان دارد این دوست خصوصیاتی داشته باشد که در هنگام بروز سختی‌ها و مشکلات، قوی و خوشحال بوده است. به همین دلیل، حالا که گرفتاری دارید، با دیدن او در خواب سعی دارید تا بتوانید از او الهام بگیرید و زندگی خود را سروسامان دهید.

خواب زنده شدن نوزادهای مرده

دیدن چنین کابوسی که در آن نوزادهایی که می‌دانید در عالم واقعیت مرده‌اند و روی یک میز برهنه و بی‌جان خوابانده شده‌اند دوباره زنده شوند، به این معناست که در رابطه با افراد کم سن و سال‌تر و جوا‌نتر خانواده بدشانسی و نحسی رخ می‌دهد. این نشانه هشدار می‌دهد که نوزادان در واقعیت نیز ممکن است از دنیا بروند.

 

۴. تعابیر روانشناسی در مورد زنده شدن مرده در خواب

اگر شما در خواب ببینید که مرده‌اید و دوباره زنده شده‌اید این تعبیر را دارد.

تعبیر کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
خواب زنده شدن مرده و برگشتن او به خانه مثلاً  اگر خواهر یا برادر مرده شما به خانه بیاید، به معنای دلتنگی شماست و دلتنگ خاطرات گذشته هستید و سعی دارید باز هم آن لحظات را در کنارشان باشید. شاید این سری خواب‌ها برای تسکین اندوه و درد از دست دادن آن‌ها باشد.

معبرین غربی

معبرین غربی می‌گویند:

  • اگر در خواب دیدید که شما مرده‌اید و دوباره زنده شده‌اید، تعبیر آن است که دیگران شما را اذیت می‌دهند ولی پس از سختی‌ها به مراد دل خود می‌رسید.
  • اگر دیگران زنده شدند مشکلات ناراحت‌کننده‌ای به خاطر تفکرات دوستانتان به وجود خواهد آمد.

تعبیر لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می‌گوید: زنده شدن مرده یعنی برای زندگی خود برنامه ندارید و باری به هر جهت عمل می‌کنید.

سخن آخر

هنگامی که یکی از عزیزانتان از دنیا می‌رود، این ترس وجودتان را فرا می‌گیرد که دیگر هرگز نمی‌توانید دوباره با او دیدار کنید. ابتدا حالت صدای او یا چهره‌اش وقتی که می‌خندید را از یاد می‌برید. خیلی طول نمی‌کشد که هر چیزی در مورد آن شخص را به تدریج فراموش می‌کنید و از یاد و خاطرتان می‌رود. اما وقتی بالاخره آن فرد عزیز و محبوب را در خواب می‌بینید، شاید تا حدی موجب آرامش شما شود. حتی اگر خوابی که دیده‌اید ماجرایی خوشایند و چندان مثبت را به تصویر نکشیده باشد، اما همین که بار دیگر آن کسی که دوستش دارید را از نزدیک می‌بینید، احساس خوشایندی در شما ایجاد می‌کند.

شما می‎توانید خواب های خود را در انتهای این مقاله با ما به اشتراک بگذارید تا تعبیر آن را برای شما ارسال کنیم.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare