انگیزه های جذاب زندگی
مرور رده

تعبیر خواب

تعبیر غذا دادن به مرده در خواب؛ برکت یا مال حرام؟!

به طور کلی دیدن غذا در خواب، خوب است. این خواب اشاره به روزی و برکت دارد. اما اگر در خواب ببینید، به مرده غذا می‌دهید چطور؟ حالت‌های دیده شده در خواب می‌توانند در تعبیر خواب تاثیرگذار باشند. در ادامه تعبیر غذا دادن به مرده در خواب را از نظر…

تعبیر خواب پول گرفتن از مرده چیست؟

اگر فردی در خواب ببینید که از مرده‌ای طلب پول می‌کند و یا از او اسکناس می‌گیرد، تعبیر و مفهوم کلی این است که زکات مال خود را در این دنیا پرداخت نکرده است. فردی که خواب می بیند پرداخت نکرده است نه مرده! در ادامه با تعابیر اسلامی و روانشناسی…

تعبیر خواب ناراحتی مرده از زنده چیست؟

اگر ناراحتی مرده از زنده را در خواب ببینید، این رویا ممکن است به عادات یا رفتاری اشاره داشته باشد که مدت‌هاست در بیداری آن‌ها را کنار گذاشته‌اید. در ادامه با تعابیر اسلامی و همچنین غربی این خواب آشنا می شوید. تعبیر خواب ناراحتی…

تعبیر زنده شدن مرده در خواب؛ دلتنگی یا ثروت؟

دلتنگی اصلی ‎ترین دلیل دیدن زنده شدن مرده ها در خواب است. همه‌ ما دلتنگ افرادی می‌شویم که از دست می‌دهیم. در ادامه این مطلب با تعابیر اسلامی و نظر معبران غربی آشنا می‎شوید: تعبیر زنده شدن مرده در خواب 1. تعابیر معبرین اسلامیاگر کسی…