بهترین اشعار باباطاهر عریان ؛ دوبیتی‌های لبریز از عاطفه

وقتی اسم دوبیتی به میان می‌آید، پیش از همه نام کدام شاعر به ذهنتان می‌رسد؟ باباطاهر عریان که به باباطاهر همدانی نیز مشهور است؟ بی‌گمان باباطاهر در دوبیتی سرودن از بقیه شاعران فارسی یک سر و گردن بالاتر است و بیشتر دوبیتی‌های او مضامین ناب عارفانه یا عاشقانه دارند. باباطاهر همدانی از قوم لک بوده و اشعارش را به زبان لری یا لک سروده است. جالب است که در ایران دو مقبره منسوب به باباطاهر یکی در همدان و دیگری در خرم‌آباد وجود دارد که به احتمال زیاد مقبره همدان متعلق به اوست. باباطاهر عریان غزل و قصیده نیز سروده اما تعداد آن‌ها اندک است و به پای دوبیتی‌های زیبایش نمی‌رسد. در مطلبی که پیش رو دارید، بهترین اشعار باباطاهر عریان را گردآوری کرده‌ایم.

 

بهترین اشعار باباطاهر عریان

اگر دل دلبر و دلبر کدام است
وگر دلبر دل و دل را چه نام است
دل و دلبر بهم آمیته وینم
ندونم دل که و دلبر کدام است

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

نمی‌دونم دلم دیوانه کیست
کجا آواره و در خانه کیست
نمی‌دونم دل سرگشته مو
اسیر نرگس مستانه کیست

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

عزیزا کاسه چشمم سرایت
میان هردو چشمم جای پایت
از آن ترسم که غافل پا نهی تو
نشیند خار مژگانم به پایت

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

یکی درد و یکی درمان پسندد
یکی وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

پسندی خوار و زارم تا کی و چند
پریشان روزگارم تا کی و چند
ته که باری ز دوشم برنگیری
شوی سربار بارم تا کی و چند

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

سه درد آمو به جانم هر سه یک‌بار
غریبی و اسیری و غم یار
غریبی و اسیری چاره دیره
غم یار و غم یار و غم یار

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

ز بوی زلف تو مفتونم ای گل
ز رنگ روی تو دلخونم ای گل
من عاشق ز عشقت بی‌قرارم
تو چون لیلی و من مجنونم ای گل

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

به روی دلبری گر مایلستم
مکن منعم گرفتار دلستم
خدا را ساربان آهسته می‌ران
که من وامانده این قافلستم

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

غم عالم همه کردی به بارم
مگر مو لوک مست سر قطارم
مهارم کردی و دادی به ناکس
فزودی هر زمان باری به بارم

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

به صحرا بنگرم صحرا ته وینم
به دریا بنگرم دریا ته وینم
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت
نشان روی زیبای ته وینم
(نشان از قامت رعنا ته وینم)

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

دو چشمونت پیاله پر ز می بی

غم عشقت ز گنج رایگان به
وصال تو ز عمر جاودان به
کفی از خاک کویت در حقیقت
خدا دونه که از ملک جهان به

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

پریشان سنبلان پرتاب مکه
خمارین نرگسان پرخواب مکه
بَر اینی تا که دل از ما بُرینی
بُرینه روزگار اشتاب مکه

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

عزیزان از غم و درد جدایی
به چشمانم نمانده روشنایی
به درد غربت و هجرم گرفتار
نه یار و همدمی نه آشنایی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

به هر شام و سحر گریم به کویی
که جاری سازم از هر دیده جویی
مو آن بی‌طالعم در باغ عالم
که گل کارم بجایش خار رویی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

دو چشمانت پیاله پر ز می بی
خراج ابروانت ملک ری بی
همی وعده کری امروز و فردا
نمی‌دونم که فردای تو کی بی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

اگر دردم یکی بودی چه بودی
وگر غم اندکی بودی چه بودی
به بالینم طبیبی یا حبیبی
ازین هر دو یکی بودی چه بودی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

دل شاد از دل زارش خبر نی
تن سالم ز بیمارش خبر نی
نه تقصیره که این رسم قدیمه
که آزاد از گرفتارش خبر نی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

ته که دور از منی دل در برم نی
هوایی غیر وصلت در سرم نی
به جانت دلبرا کز هر دو عالم
تمنای دگر جز دلبرم نی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

ته که نوشم نه‌ای نیشم چرایی
ته که یارم نه‌ای پیشم چرایی
ته که مرهم نه‌ای بر داغ ریشم
نمک پاش دل ریشم چرایی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

عزیزون از غم و درد جدایی
به چشمونم نمانده روشنایی
گرفتارم به دام غربت و درد
نه یار و همدمی نه آشنایی

بهترین اشعار باباطاهر عریان

بهترین اشعار باباطاهر عریان

 

دوبیتی‌های عرفانی باباطاهر

تن محنت‌کشی دیرم خدایا
دل با غم خوشی دیرم خدایا
ز شوق مسکن و داد غریبی
به سینه آتشی دیرم خدایا

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

دلی دیرم خریدار محبت
کز او گرم است بازار محبت
لباسی دوختم بر قامت دل
ز پود محنت و تار محبت

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

ز دست دیده و دل هر دو فریاد
که هر چه دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجری نیشش ز فولاد
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

خوشا آنان که سودای ته دیرند
که سر پیوسته در پای ته دیرند
به دل دیرم تمنای کسانی
که اندر دل تمنای ته دیرند

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

مو آن رندم که نامم بی‌ قلندر
نه خان دیرم، نه مان دیرم، نه لنگر
چو روز آیو بگردم گرد گیتی
چو شو آیو به خشتی وانهم سر

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

اگر شیری اگر میری اگر مور
گذر باید کنی آخر لب گور
دلا رحمی به جان خویشتن کن
که مورانت نهند خوان و کنند سور

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

خدایا داد از این دل داد از این دل
نگشتم یک زمان من شاد از این دل
چو فردا دادخواهان داد خواهند
برآرم من دو صد فریاد از این دل

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

چرا دایم به خوابی ای دل ای دل
ز غم در اضطرابی ای دل ای دل
بوره کنجی نشین شکر خدا کن
که شاید کام یابی ای دل ای دل

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

مو از «قالوا بلی» تشویش دیرم
گنه از برگ و باران بیش دیرم
اگر «لاتقنطوا» دستم نگیرد
مو از «یاویلنا» اندیش دیرم

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

الهی سوز عشقت بیشتر کن
دل ریشم ز دردت ریشتر کن
ازین غم گر دمی فارغ نشینم
به جانم صد هزاران نیشتر کن

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

سری دارم که سامانش نمی‌یو
غمی دارم که پایانش نمی‌یو
اگر باور نداری سوی من آی
بوین دردی که درمانش نمی‌یو

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

مکن کاری که پا بر سنگت آیو
جهان با این فراخی تنگت آیو
چو فردا نامه‌خوانان نامه خونند
تو وینی نامه خود ننگت آیو

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

تو آری روز روشن را شب از پی
شده کون و مکان از قدرتت حی
حقیقت بشنو از طاهر که گردید
به یک کن خلقت هر دو جهان طی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

جهان خوان و خلایق میهمان بی
گل امروز مو فردا خزان بی
سیه چالی که نامش را نهند گور
به ما واجن که اینت خانمان بی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

خدایی که مکانش لامکان بی
صفابخش جمال گلرخان بی
پدید آرنده روز و شب و خلق
که بر هر بنده او روزی‌رسان بی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

خوشا آنان که الله یارشان بی
به حمد و قل هو الله کارشان بی
خوشا آنان که دایم در نمازند
بهشت جاودان بازارشان بی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

به مو واجی چرا ته بی‌قراری
چو گل پرورده باد بهاری
چرا گردی به کوه و دشت و صحرا
به جان او ندارم اختیاری

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

از آن روزی‌که ما را آفریدی
به غیر از معصیت چیزی ندیدی
خداوندا به حق هشت و چارت
ز ما بگذر شتر دیدی ندیدی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

کشم آهی که گردون پر شرر شی
دل دیوانه‌ام دیوانه‌تر شی
بترس از برق آه سوته‌دیلان
که آه سوته‌دیلان کارگر شی

الهی سوز عشقت بیشتر کن

اشعار عاشقانه باباطاهر عریان

بود درد مو و درمانم از دوست
بود وصل مو و هجرانم از دوست
اگر قصابم از تن واکره پوست
جدا هرگز نگردد جانم از دوست

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

ته دوری از برم دل در برم نیست
هوای دیگری اندر سرم نیست
به جان دلبرم کز هر دو عالم
تمنای دگر جز دلبرم نیست

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

غم عشقت بیابان پرورم کرد
فراقت مرغ بی‌بال و پرم کرد
به مو واجی صبوری کن صبوری
صبوری طُرفه خاکی بر سرم کرد

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

دل عاشق به پیغامی بسازد
خمارآلوده با جامی بسازد
مرا کیفیت چشم تو کافیست
ریاضت‌کش به بادامی بسازد

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

هر آن‌کس عاشق است از جان نترسد
یقین از بند و از زندان نترسد
دل عاشق بود گرگ گرسنه
که گرگ از هی هی چوپان نترسد

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

به روی ماهت ای ماه ده و چار
به سرو قدت ای زیبنده رخسار
که جز عشقت خیالی در دلم نی
به دیاری ندارم مو سر و کار

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

همه شو تا سحر اختر شمارم
که ماه رویت آیو در کنارم
شوان گوشم به در، چشمم به راهت
گذاری تا به کی در انتظارم

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

غم عشق تو مادرزاد دیرم
نه از آموزش استاد دیرم
بدان شادم که از یمن غم تو
خراب‌آباد دل آباد دیرم

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

اشعار عاشقانه باباطاهر عریان

اشعار عاشقانه باباطاهر عریان

به والله که جانانم تویی تو
به سلطان عرب جانم تویی تو
نمی‌دونم که چونم یا که چندم
همی‌دونم که درمانم تویی تو

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

سر راهت نشینم تا بیایی
در شادی به روی ما گشایی
شود روزی به روز مو نشینی
که تا وینی چه سخته بی‌وفایی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

ز مشکِ ‌تر سیه‌تر سنبلت بی
هزاران دل اسیر کاکلت بی
ز آه و ناله تأثیری ندیدم
ز خارا سخت‌تر گویا دلت بی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

مدامم دل به راه و دیده تر بی
شراب عیشم از خون جگر بی
به بویت زندگی یابم پس از مرگ
تو را گر بر سر خاکم گذر بی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

دل از دست غمت زیر و زبر بی
به چشمان اشکم از خون جگر بی
هرآن یاری چو مو پرناز دیره
دلش پُرغصه جانش پُرشرر بی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

هر آن‌کس با تو قربش بیشتر بی
دلش از درد هجران ریش‌تر بی
اگر یک‌بار چشمانت بوینم
به جانم صد هزاران نیشتر بی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

گلان فصل بهاران هفته‌ای بی
زمان وصل یاران هفته‌ای بی
غنیمت دان وصال لاله‌رویان
که گل در لاله‌زاران هفته‌ای بی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

کسی‌که ره به فریادم برد نی
خبر بر سرو آزادم برد نی
همه خوبان عالم جمع گردند
کسی‌که یادت از یادم برد نی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

ز دل مهر تو ای مه رفتنی نی
غم عشقت بهر کس گفتنی نی
ولیکن شعله مهر و محبت
میان مردمان بنهفتنی نی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

بمیرم تا ته چشم تر نبینی
شرار آه پر آذر نبینی
چنانم آتش عشقت بسوجه
که از مو مشت خاکستر نبینی

✿〜〜〜〜〜❀〜〜〜〜〜✿

نگار تازه خیز ما کجایی
به چشمان سرمه‌ریز ما کجایی
نفس بر سینه طاهر رسیده
دم رفتن عزیز ما کجایی

بهترین اشعار باباطاهر عریان

بهترین اشعار باباطاهر عریان

 

سخن پایانی

امیدواریم از مطالعه بهترین اشعار باباطاهر عریان استفاده کرده و لذت برده باشید. خوشحال می‌شویم اگر با انگیزه باشید و بنویسید شعر مورد علاقه شما کدام‌یک بود. همچنین اگر به شعرهای بی‌نظیر ادبیات فارسی علاقه‌مند هستید، بهترین اشعار حافظ شیرازی و زیباترین اشعار عاشقانه مولانا را مطالعه کنید؛ چنانچه شعرهای عاشقانه می‌خوانید بهترین اشعار کوتاه سعدی و درصورتی‌که ادبیات عرفانی را می‌پسندید بهترین اشعار عطار نیشابوری را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare