اسم پسر که با سا تمام می شود (لیست اسامی پسرانه ختم شده به سا)

هر پدر و مادری بنا به شرایط خانوادگی و سلیقه خود، به دنبال اسامی خاص با ویژگی های خاص است؛ برای مثال برخی از والدین دوست دارند آخر اسم فرزندشان با اسامی خودشان یا فرزندان دیگرشان و یا حتی فامیلی که دارند هم خوانی داشته باشد. از این رو قبلا لیست اسامی دخترانه ختم شده به سا را ارائه دادیم و در این مطلب فهرست کاملی از اسم پسر که با سا تمام می شود را برایتان آماده کرده ایم؛ با ما همراه باشید.   فهرست کامل اسم پسر که با سا تمام می شود افسا /afsaa/ معنی: افسونگر، جادوگر،…

https://angize.com/parenting/naming/62738/اسم-پسر-که-به-الف-ا-ختم-شود/

هر پدر و مادری بنا به شرایط خانوادگی و سلیقه خود، به دنبال اسامی خاص با ویژگی های خاص است؛ برای مثال برخی از والدین دوست دارند آخر اسم فرزندشان با اسامی خودشان یا فرزندان دیگرشان و یا حتی فامیلی که دارند هم خوانی داشته باشد. از این رو قبلا لیست اسامی دخترانه ختم شده به سا را ارائه دادیم و در این مطلب فهرست کاملی از اسم پسر که با سا تمام می شود را برایتان آماده کرده ایم؛ با ما همراه باشید.

 

فهرست کامل اسم پسر که با سا تمام می شود

افسا /afsaa/
معنی: افسونگر، جادوگر، ساحر
ریشه: فارسی

امیرپارسا /amir paarsa/
معنی: امیر پرهیزگار، پادشاه زاهد و متقی، حاکم دانشمند
ریشه: فارسی – عربی

آنیسا /aanisaa/
معنی: مانند عشق، مبارز بزرگ، خاطره، مانند مهربانان
ریشه: بین المللی – یونانی

باسا /baasaa/
معنی: نیرو، قوت
ریشه: عربی – قرآن

برسا /barsaa/
معنی: مخفف ابرسان، دلیر گونه، چون پهلوان نیرومند
ریشه: فارسی

بروسا /barusaa/
معنی: پدر بهرام، از موبدان یزد
ریشه: زبان باستانی – اوستا

پارسا /paarsaa/
معنی: آن که از ارتکاب گناه و خطا پرهیز کند، پرهیزگار، زاهد، متقی، دیندار، متدین، مقدس، عارف، دانشمند
ریشه: فارسی

پرسا /porsaa/
معنی: پرسنده، جستجوگر، پرسشگر
ریشه: فارسی

اسم پسر که با سا تمام می شود جدید
اسم پسر که با سا تمام می شود

 

همچنین بخوانید: اسم پسر که به ن ختم شود

 

ترسا /tarsaa/
معنی: ترسنده، راهب مسیحی
ریشه: فارسی

عیسا /isaa/
معنی: عیسی، معرب ازعبری، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت
ریشه: عبری

فرسا /farsaa/
معنی: کهنه کننده، محو کننده، فرسوده
ریشه: فارسی

کسا /kasaa/
معنی: عبای ضخیم
ریشه: عربی

میکسا /miksaa/
معنی: کودکی که نشان از بزرگان دارد، در مراجع لاتین این واژه به معنای ماکسیمیوس کوچک آمده است که خود ماکسیمیوس به معنای بزرگترین است
ریشه: بین المللی – لاتین

نکیسا /nakisaa/
معنی: نگیسا، (در اعلام) نام یکی از رامشگران و نوازندگان عهد خسرو پرویز و مربوط به وی که اختراع خسروانی را به او نسبت می دهند، نام موسیقیدان مشهور در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هیرسا /hirsaa/
معنی: پارسا
ریشه: فارسی

یاسا /yaasaa /
معنی: فرمان، قانون، قائده
ریشه: بین المللی – مغولی

 

سخن آخر

در این مطلب لیستی کامل از اسم پسر که با سا تمام می شود را ملاحظه کردید؛ آیا شما نیز اسم پسر که با سا تمام می شود سراغ دارید؟ اسامی دیگری که در این لیست نیامده اند را در انتهای همین مطلب برای ما بنویسید.

شما می توانید لیست اسم پسر ختم شده به الف را نیز در انگیزه بخوانید.

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید