مرور برچسب

اعتماد به نفس

راه های بالا بردن اعتماد به نفس در کودکان

اعتماد به نفس چیست؟ اعتماد به نفس یعنی فردی توان و توانمندی‌ها و یا شکل ظاهری خود را باور داشته باشد؛ او کسی است که خود را ارزشمند و بالا دانسته و به توانایی‌ها و استعدادهای خود اعتماد دارد. بالا بردن اعتماد به…